Almanya İle İlgili Bilgiler

0

Almanya’nın coğrafi konumu, fiziki özellikleri, iklimi, ekonomisi, yaşam koşulları, genel özellikleri hakkında maddeler halinde bilgiler.

Almanya

✓ Sanayi alanında en gelişmiş ülkelerden biri olan Almanya bugün ABD ve Japonya’dan sonra dünyanın en büyük ekonomik gücünü oluşturmaktadır. 2004 yılında Almanya’da kişi başına düşen milli gelir 26.856 avro olmuştur.

Advertisement

✓ Baltık ve Kuzey denizine kıyısı olan Almanya bir Orta Avrupa ülkesidir.

✓ Nüfusu 82 milyonu aşan Almanya’da km2’ye 231 kişi düşer. Almanya nüfusunun % 86’sı 2000 den fazla nüfus barındıran yerleşim birimlerinde yaşar. Ülke nüfusunun % 9’unu yabancı işçiler ve onların aileleri oluşturur. Türklerin yoğun olarak yaşadığı şehirler Dortmund, Stuttgart, Essen ve Berlin’dir.

✓ Sanayi ürünleri üretimi ülke ekonomisinin temelini teşkil eder. Ulusal gelirin yarıdan fazlası sanayiden elde edilir. Ruhr havzası Avrupa’nın başta gelen sanayi merkezidir. Sanayinin gelişmesinde Ruhr, Saar ve Aachen’daki nitelikli kömür yataklarının etkisi büyüktür. Kömür dışında kurşun, çinko, bakır, pirit, tuz ve potas yatakları ülke sanayisi için önemli hammaddelerdir.

✓ Ülkede petrol ve doğal gaz çıkarımı az olduğundan enerji gereksinimi nükleer santrallerle giderilmeye çalışılır. Almanya’da hemen hemen bütün sanayi kollan faaliyet gösterir. Dünya’nın en büyük demir-çelik üreticile-rindendir. Yılda 5 milyon motorlu taşıtın üretildiği otomotiv sanayisi çok gelişmiştir. Ayrıcı tekstil, elektronik ve gemi inşa dalları dünya ölçeğinde önemlidir.

Advertisement

✓ Sanayideki gelişmeye karşın ülkede tarımsal faaliyetler ikinci planda kalmıştır. Tarımda modern metodlarla yüksek verim alınmasına rağmen tarımsal ürünler ülke ihtiyacını karşılamaya yetmez. İç havzalar ve eski Doğu Almanya topraklarında çavdar ve patates yetiştirilir. Buğday ve şekerpancarı ise iç havzalardaki verimli toprakların bulunduğu yerlerde üretilir. Ayrıca kentlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak hemen her şehrin yanında sebze ve meyve üretimine yönelik bahçe ziraati ve mandracılık gelişmiştir. Sıcaklık değeri daha yüksek olan Güney Almanya’da bağcılık ve tütün üretimi de yapılmaktadır.

✓ Kuzey Almanya ovaları ve güneydeki alpin otlaklarda hayvancılık yoğun olarak yapılır. Hayvancılık daha çok büyük baş hayvancılığa dayanmakta olup, mandıracılık şeklinde yürütülür.

✓ Almanya Avrupa’daki merkezi konumuyla yük ve yolcu trafiğinde uluslararası bir kavşak durumundadır. Ülkenin coğrafi konumundan dolayı ülke içi yollar genelde kuzey-güney yönünde uzanır. Su yolu ulaşımının temelini Ren ve Elbe akarsuları oluşturur. Weser, Ems ve Tuna nehirleri ulaşıma elverişlidir.

İLGİLİ RESİMLER


Yorum yapılmamış

Leave A Reply