Almaşık Diziliş

0

Almaşık diziliş nedir? Almaşık nedir? Almaşık diziliş ve almaşık hakkında bilgi. Almaşık yaprak.

Bir gövde üzerinde dal, yaprak ya da çiçeklerin teker teker ve birbirini izleyenlerin karşı yönlerde olmak üzere dizilişi, alternan diziliş. Özellikle yaprakların dizilişi, her bitkitürü için karakteristiktir ve bitkinin tanısında önemli bir rol oynar. Almaşık dizilişte, sap üzerindeki her düğümden bir yaprak çıkar. Sonraki düğümden çıkan yaprak, öncekiyle aynı düzlemde, ancak ters yönde yer alır. Çiçeklerde almaşık diziliş ise çiçek halkaları için genel bir kuraldır. Örneğin bir halka üzerinde yer alan çanakyapraklar, ikinci bir halka oluşturan taçyapraklarla almaşık olarak dizilmişlerdir. Aynı biçimde, erkek organlar ve dişi organın meyve yaprakları birbirini izleyerek, almaşık konumlarda yer alırlar. Bir başka almaşık dizilişte,birden çok çiçeğin bir araya gelerek bir “çiçek durumu” oluşturduğu bitkilerde görülür. Bu bitkilerin bazılarında bir ana çiçek sapı üzerinde yer alan tek çiçekler almaşık biçimde dizilmiş olabilirler.

Advertisement

Almaşık Yaprak Dizilimi


Leave A Reply