Almeria Nerededir? Almeria Tarihi

0

Almeria hangi ülkededir? Almeria şehrinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, İspanya Almeria hakkında bilgi.

almeriaAlmeria; İspanya’nın güneydoğusunda, Endülüs (Andalusia) Özerk Bölgesi’nde liman kenti, aynı adı taşıyan yönetim biriminin merkezidir. Almeria Körfezi’nin başında, Granada’nın 105 km doğu-güneydoğusundadır. Endüstri (metal işleme, kimya, çimento, mobilya, ayakkabı, tuğla-kiremit), turizm merkezi, canlı bir dışsatım (meyve, şarap, kurşun ve demir filizi), dışalım (kömür, kereste, ham petrol) limanıdır. Liman ve turizm etkinliklerinden dolayı, artülke bağlantısı gelişmiştir.

Tarih. Antik Çağ’da Fenikeliler tarafından Bartulos adıyla bir ticaret kolonisi olarak kuruldu. İS 19’da, Romalıların İspanya’daki başlıca limanlarından biri oldu. Endülüs Emevileri’nin İspanya’daki egemenliklerinin son bulmasından sonra, küçük bir Mağribi devletine ve Granada Krallığı’na merkezlik yaptı. Mağribiler döneminde Almeria admı aldı. 1147’de, Kastilya Kralı VII. Alfonso tarafından ele geçirilmesine karşın, Mağribi egemenliği 1489’a kadar sürdü. İspanya İç Savaşı’ nda (1936-1939), Falanjistlere yardım eden Almanlar tarafından bombalandı.

Tarihsel Eserler. Gotik katedral (16. yüzyıl), Endülüs Emevi Halifesi I. Abdurrahman’ın yaptırdığı kale (8. yüzyıl), kalenin içinde yer alan piskoposluk sarayı, limana egemen San Cris-tobal Şatosu, ilgi çekici tarihsel eserlerdir.


Leave A Reply