Alsace-Lorraine Nerededir?

0

Alsace-Lorraine isimli tarih boyunca Fransa ile Almanya arasında bir problem teşkil etmiş olan bölge hakkında bilgiler.

Alsace-LorraineAlman-Fransız hududunda bir bölgedir. Bu iki ülke arasında devamlı bir anlaşmazlık kaynağı olagelmiştir. Her iki yönden zaman zaman istila edilmiş, bazen Fransızların, bazen de Almanların elinde kalmıştır.

Advertisement

Fransa’nın kuzeydoğu köşesini teşkil eden Alsace-Lorraine’in güneyinde İsviçre, kuzeyinde Lüksemburg bulunur. Baş aşağı bir «L» biçiminde olan bölgenin batı-doğu bölümü Lorraine, kuzey-güney bölümü de Alsace’dir. Yüzölçümü 14,500 km karedir. En önemli şehirleri Alsace’da bir eğitim merkezi olan Strasbourg, Lorraine’de de bir çelik merkezi oları Metz’dir. Lorraine demir, Alsace potasyum madeni bakımından zengindir.

Büyük Karl İmparatorluğu zamanında Alsace-Lorraine İmparatorluğa katılmış, ülke ikiye bölündüğü zaman da alınanlarda kalmıştı. Almanlar XVI. yüzyıla kadar burayı ellerinde tuttular, sonra Fransızlar adım adım yer kazanmaya başladılar. II. Henry devrinde Fransızlar Metz, Toul ve Verdun’u zapt ettiler. 1648 yılında yapılan Vestfalya Antlaşması ise Alsace’ın bir kısmı daha Fransızlara bırakıldı. XIV. Louis Strasbourg ve Colmer’i zaptetti, 1766 da Lorraine de Fransızların eline geçti.

1871 deki Fransız-Alman savaşından sonra Almanların eline geçen bu bölge, 1919 da tekrar Fransızların eline geçti, 1940 ta Almanlar tarafından işgal edildi. İkinci Dünya Savaşının sonunda (1945) tekrar Fransızlara verildi.

İkinci Dünya Savaşında, Alsace-Lorraine ahalisinden yarım milyon kadar insan Naziler tarafından zorla toplama kamplarına ve mecburi çalışma yerlerine sevkedilmiştir.

Advertisement


Leave A Reply