Altay Dağları Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Altay Dağları nerededir? Altay Dağlarının isimleri, yükseklikleri, özellikleri hakkında bilgi.

altay-daglariAltay Dağları; Orta Asya da, büyük bölümü Kazakistan ve Dağlık Altay Özerk Bölgesi’nde yer alan, Batı
Moğolistan ve Kuzey Çin’e doğru uzanan büyük dağ sistemidir.

Rusya Altayları, batıda Sayan Dağları, güneyde Moğol Altayları, doğuda Tannu Ola Sıradağları ile çevrilidir. En yüksek doruk Moğolistan’daki Tabun-Bogdo (6.520 m); Rusya Federasyonu’ndaki en yüksek doruk ise, Dağlık Altay Özerk Bölgesi’ndeki Biyeluha’dır (4.506 m). Sayıları 3.000’i aşan göller içinde en büyüğü Teletskoye Gölü’dür (233 km2). Özellikle Kazakistan’ın doğusunda zengin altın, gümüş, cıva, demir, kurşun, kalay ve bakır yatakları vardır. Alçak yamaçlardaki yoğun ormanlardan kereste elde edilir. Başlıca hayvan türleri ayı, dağ keçisi misk geyiğidir. Bölgeye ilk kez 17. yüzyılda gelen Ruslar, dağ eteklerindeki gümüş madenlerini işlemeye başladılar. 19. yüzyılın sonlarında ise tarım başlıca geçim kaynağı durumuna geldi.


Leave A Reply