Altın Elementinin Özellikleri ve Bulunduğu Yerler

0

Altın nedir? Altın elementinin genel özellikleri nelerdir? Altın elementinin bulunduğu yerler hakkında bilgiler veren sayfamız.

Altın Elementinin Özellikleri ve Bulunduğu Yerler

Altın (Au), kimyasal element; periyodik tablonun Ib grubunda yer alan yoğun, parlak sarı renkte, ışıltılı ve değerli bir metaldir.

Advertisement

Külçe Altın
Özellikleri ve bulunduğu yerler.

İyi bir ısı ve elektrik iletkeni olan altın yumuşak ve çok sünek bir metaldir; dövülmeye ve haddelenmeye elverişli metaller arasında ilk sırayı alır. Yaklaşık 10 gr ağırlığında bir altın kütlesi, 11 m2 kadar bir alanı kaplayacak büyüklükte levha haline gelinceye değin dövülebilir. Varak denilen zar inceliğindeki altın levhalar yeşil ışığı geçirir.

Doğada oldukça az, ama hemen hemen saf halde bulunan, rengi ve parıltısı göz alıcı, işlenmesi kolay olan, havadan ve sudan etkilenmediği için kararıp paslanmayan altın, bu özellikleriyle insanın ilgisini çeken ilk metallerden biri olmuştur. Mısırlı, Eski Yunanlı, Asurlu ve Etrüsklü zanaatçılar altından çok güzel ve özenle işlenmiş sanat ürünleri yaratmışlar. Daha o çağlarda insanlar altını, mal ve hizmet karşılığı kabul edilecek değerli bir madde olarak görmüşlerdir.

Kimya tarihinin erken dönemlerindeki ilerlemelerden pek çoğu, adi metallerden altın üretmenin yollarını arayan simyacıların çabalarından doğmuştur ve insan doğada altın aramaktan hiçbir zaman vazgeçmemiştir.

Elementlerin çoğu gibi altın da, az miktarda da olsa bütün korkayaçların yapısında, genellikle başka elementlerle kimyasal bileşikler oluşturmaksızın, yalın halde bulunur; yalnız tellürle, bazen de selenyum ve bizmutla birleşmiş olabilir. Doğadaki altının tümü katışıksız altın-197 izotopudur. Cevher sayılabilecek ölçüde altın içeren büyük kayaç kütlelerine çok ender rastlanır. Bu kayaçların dışında, anlamlı miktarda altın içeren başlıca iki tür oluşum vardır. Altının kuvars ve pirit ile bir arada bulunduğu hidrotermal damarlar ve altınlı kayaçların ufalanmasıyla oluşan, katılaşmış ya da katılaşmamış haldeki alüvyonlu çökeller (plaser).

Advertisement

Zengin altın damarlarının nasıl oluştuğu tam olarak bilinmemekle birlikte, altının öteki minerallerle birlikte Yer’in derinliklerinden üst katmanlara doğru, hiç değilse yarı katı çözeltiler halinde taşındığı ve sonradan bu katmanlarda çökeldiği sanılmaktadır. Kayaçların yapısındaki altın genellikle gözle seçilemeyen dağınık tanecikler, bazen gözle görülebilecek büyüklükte pullar vardır. Çok ender olarak da damar ya da kütleler halinde bulunur. California’da 2,5 cm’den daha büyük altın kristalleri bulunmuş, Avustralya’da ise 90 kg ağırlığında altın kütlelerine rastlandığı bildirilmiştir. En önemli altın cevherleri, bileşiminde yüzde 40 oranında altın bulunan ve kırmızımsı sarı renkte bir altın-tellür bileşiği olan kalaverit ile yüzde 28’den fazla altın içeren ve çelik grisi renginde bir altın-gümüş bileşiği olan silvanittir.


Leave A Reply