“Altın Eşik Gümüş Eşiğe Muhtaçtır” Atasözünün Anlamı Açıklaması

0
Advertisement

Altın Eşik Gümüş Eşiğe Muhtaçtır atasözünün açıklaması. Altın Eşik Gümüş Eşiğe Muhtaçtır anlamı, hakkında bilgi, anafikir.

“Altın Eşik Gümüş Eşiğe Muhtaçtır” Atasözünün Anlamı

Altın Eşik Gümüş Eşiğe Muhtaçtır;

Atasözünün kısaca anlamı: hiç kimse zenginliğine güvenmemelidir, gün gelir yoksullaşır ve fakir kimseye muhtaç olur.

Açıklaması

Yeryüzünde insanlar yetenek, zekâ, para, şöhret ve mevki bakımından birbirlerinden farklı durumlarda bulunurlar. Bu, olağandır. Atasözünde «altın eşik» sözüyle kastedilen, üstün durumda olan kişilerdir. Bu üstünlük para, mevki veya yetenek bakımından olabilir.

Ancak, olgun bir kişi herhangi bir üstünlüğü sebebiyle böbürlenip kimseden yüz çevirmemeli, başkalarıyla iş birliğinden kaçınmamalıdır. Yaşama ve geçim şartlarının ağırlaştığı günümüz dünyasında toplumsal dayanışma bir zorunluluk halini almıştır. İnsan, tek başına ne kadar güçlü ve yetenekli olursa olsun, kendi kendine yeterli olamaz. En küçük hizmetlisinden en büyük hizmetlisine kadar sağlam bir kadro oluşturmayan bir devlet adamı ne dereceye kadar başarılı olabilir? Olağanüstü bir roket plânlayan bir uzay âlimi bunu tek başına gerçekleştirebilir mi? Daha bir sürü örnekle çoğaltabileceğimiz bu sorulara elbette «hayır» cevabını vereceğiz. Olağanüstü iş başaranların, zengin ve yüksek mevkide olanların, mesleklerinde sürekli başarı gösterenlerin hayatlarına göz atacak olursak daima bir yardımlaşma ortamının var olduğunu görürüz.

Advertisement

Şu halde ne kadar kudretli, güçlü ve yetenekli olursak olalım bunun sürekliliğini istiyorsak çevremizdekilerle, bizden daha aşağı durumda olanlarla biie işbirliği ve yardımlaşma düşüncesinden ve prensibinden vazgeçmeyelim, kapılarımızı başkalarına kapatmayalım.


Leave A Reply