Altın İşi Ne Demek?

0

Altın işi ne demek? Altın işi denilince ne anlamamız gerekiyor. Altından yapılan eşyalara verilen ortak isim olan altın işi ile ilgili kısa açıklamalar.

Altın Ayakkabı

Almanya’da bir müzede sergilenen Demir Çağına tarihlenen altın ayakkabı. (M.Ö. 530)

altın işi, altından yapılan heykel, kap kaçak, mücevher, süsleme ve paraların tümüne verilen ad. Altın genellikle saf ya da küçük bir oranda gümüş ve bakırla karışık olarak bulunur. Metallerin en yumuşağı ve en kolay biçimlendirilebilenidir. 10 gr altın dövülerek 11 metrekarelik ince bir levha ya da çekilerek 570 metre uzunluğunda ince bir tel elde edilebilir. Kimyasal reaksiyonlara girmeme özelliği nedeniyle, yüzyıllarca aşındırıcı koşullar altında kalsa bile parlak rengini korur. En rahat çalışılabilen metal olarak kalemle işlenerek, kakılarak, dövülerek, oyularak, kabartılarak, dökülerek, varak haline getirilip ahşap, metal, deri ve parşömen gibi başka malzemeyi kaplamada da kullanılmıştır. Altın tel ise, brokar yapımında ve başka malzemelerin bezenmesinde geniş bir kullanım alanı bulmuştur.

İlk çağlardan bu yana altın, çoğunlukla bir tanrısallık simgesi olarak saygı uyandırdı ve bu nedenle de dinsel nesnelerde yeğlenen, en çok kullanılan malzeme oldu. Örtaçağ boyunca haç, altar, kapı, kupa, rölik ve çok çeşitli dinsel sanat ürününün yapımında geniş ölçekte kullanıldı. Bu tanrısal bağlam giderek krallığa ilişkin bir bağlama dönüştü. Örneğin Eski Mısır’da ülkedeki bütün altın firavunun malıydı. Günümüzde bile kraliyet süs ve giysilerinde genellikle altın egemendir. Büyük boyutlu altın nesneler her zaman zenginlerin elinde olmuştur; ama altın kaplama işçiliğinin gelişmesi, altından sanat ürünlerini ve mücevherleri orta sınıflar için de erişilebilir durumuna getirmiştir. Ayrıca ince varakların yapılması altın kullanımını daha yaygınlaştırdığı gibi, mobilyaların ve kubbe, çatı gibi yapı öğelerinin başka metallerin yanı sıra altınla da kaplanabilmesine olanak vermiştir.


Leave A Reply