Altın Oran Nedir?

0

Altın oran nedir? Altın oran ve altın dörtgen ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Altın oran nedir

Advertisement

Altın Oran Nedir?

Altın oran, altın kesit olarak da bilinir, \displaystyle \frac{{1+\sqrt{5}}}{2}‘ye (yaklaşık 1,618) eşit oran.

Doğada ve klasik sanatta pek çok uygulamasına rastlanılan bu oranın en iyi bilinen örneği “altın dörtgen“dir. Altın dörtgen çizme işleminin ilk adımı, bir kare çizmektir. Ardından, bu kareyi iki eş parçaya ayıran bir eksen çizilir. Çizimde, sözü edilen eksen, PO doğrusuyla gösterilmiştir. O merkezli, OC yarıçaplı çember yayının, AD’nin D yönündeki uzantısını kestiği F noktası aranan dörtgenin bir köşesidir. | AF | : | AB | altın orana eşittir. Böylece elde edilen AFEB dörtgeninin yanı sıra, CDFE dörtgeni de bir “altın dörtgen“dir.

Altın dörtgen ve altın oran, klasik sanatta, Atina’daki ünlü Parthenon Tapınağı’nın ön yüzünde olduğu gibi, oldukça başarılı biçimde kullanılmıştır. Ancak bu kullanımın ne derecede bilinçli olduğu bilinmemektedir. 20. yüzyılın başlarında Paris’te oluşturulan Altın Kesit grubu çalışmalarını bu oran üstüne temellendirmiştir.

Advertisement


Leave A Reply