Altının Bileşikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Altının bileşikleri nelerdir? Altının bileşikleri ile ilgili kısa bilgiler ve kimyasal formüllerinin yer aldığı sayfamız.

Altın Elementinin SimgesiAltının temel yükseltgenme durumları +1 ve +3’tür. Tek değerli altın bileşikleri genellikle katı, üç değerli altın bileşikleri ise daha çok sıvı halde bulunur. Altın, elektrokimyasal dizinin en alt sırasında yer alır; platin bile Au+3 iyonlarını kolayca metal haline indirgeyebilir. Altın oksijenle, kükürtle va da kuru halojenlerle (klor, brom, flüor) Tepkimeye girmez ve tek başına hiçbir asit altını etkileyemez. Buna karşılık bu soy metal, su buharıyla yüklü halojenlerden, özellikle de 3:1 oranındaki hidroklorik ve nitrik asit karışımından (kral suyu) etkilenir.

Çeşitli uygulamalarda kullanılan oldukça az sayıdaki altın bileşikleri arasında en önemlileri altın (I) klorür (AuCl), altın (III) klorür ya da altın triklorür (\displaystyle AuC{{l}_{3}}) ve kloraurik asittir (\displaystyle HAuC{{l}_{4}}). Potasyum siyanaurat \displaystyle K[Au{{(CN)}_{2}}], altın kaplama banyolarından (altın kaplamada kullanılan çözeltilerden) çoğunun temel maddesidir. Çözünebilir bir tuz olan sodyum auriklorür \displaystyle (NaAuC{{l}_{4}}\bullet 2{{H}_{2}}O), romatoit artritin tedavisinde kullanılır. Altının organik bileşiklerinden birçoğunun sanayide uygulama alanı vardır. Örneğin sülfürlenmiş terpenden elde edilen altın merkaptitlerin bazı organik çözücüler içindeki çözeltileri porselen ve cam eşyanın süslenmesinde kullanılır.

Altın cevherinin üretimi, arıtımı, altın rezervleri (ya da üretim kapasitesi), dünya altın ticareti ve altın sanayisinin önde gelen ülkeleriyle ilgili istatistik veriler için bak. madencilik (tablo),

Atom numarası — 79
Atom ağırlığı — 196,967
Erime noktası 1,063° C
Kaynama noktası 2,966° C
Özgül ağırlığı 19,3 (20° C)
Birleşme değeri 1 ve 3
Elektronların yerleşimi 2-8-18-32-18-1 ya da \displaystyle (Xe)4{{f}^{{14}}}5{{d}^{{10}}}6{{s}^{1}}

Advertisement

Leave A Reply