Altjira Nedir?

0

Altjira nedir? Altjira ne anlama gelir? Altjiranın özellikleri ve altjira ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Altjira Nedir?

Altjira, yeryüzünün şafağı ya da düş görümü anlamında kullanılır; Avustralya Yerli dillerinde altjiranga, alcheringa, wongar ya da djugurba olarak da bilinir, başlangıcı belirli, ama önceden görülebilir bir sonu olmayan mitolojik dönem. Bu efsanevi süre boyunca, doğal çevre bazı efsanevi varlıkların eylemleriyle biçimlenir ve insanileşir. Bu varlıkların çoğu insan ya da hayvan biçimine girmiş (totem), bazıları da biçim değiştirmiştir. Bunların, yerel toplum düzenini ve “yasaları” düzenlediğine inanılır. İlk insanların bu varlıklardan, özellikle de “ulu bereket analarla babalar”dan geldiği kabul edilir. Altjira’daki efsanevi yaratıklar ölümsüzdür. Efsanelerde bunlardan bazısı ölüm ya da kendilerini şarkılarda anlatan insanların yaşadığı bölgelerden çıkarak kaybolur; bazısı yeryüzü şekillerine, örneğin topraktan dışarı uzanan bir kayaya ya da bir su birikintisine dönüşür; bazısı da dinsel törenlerde kullanılan bir eşya biçimine bürünür ya da o eşya aracılığıyla kendisini gösterir.

Advertisement

Ama bu varlıkların temel nitelikleri gene de eksilmeden yerinde kalır. Yerlilerin inancında olanlar manevi açıdan, bugün de her zaman olduğu kadar canlıdır. Bu efsanevi varlıkların bir eylem gerçekleştirdikleri ya da başka bir cisme “dönüştükleri” yerler kutsal sayılır; dinsel törenler de daha çok buralarda yapılır.

İnançların ve eylemlerin uyum içinde var olduğu bir sistem olarak Altjira, totemciliği de içerir. Bu sistemlerin ikisi birlikte yakın bir ilişkiyi belirtir: İnsan doğanın bir parçasıdır ve özü, efsanevi varlıklardan ya da hayvan türlerinden çok farklı değildir; hepsi birlikte ortak bir yaşam gücünü paylaşırlar. Totem, bir aracı olarak insanı “düş görümü” (Altjira) içine sokar; ona, zamanın başlangıcından bugüne, bugünden geleceğe kesintisiz uzanan bir süreç boyunca yok edilemez bir kimlik sağlar.


Leave A Reply