Alyn and Deeside Nerededir?

0

Alyn and Deeside nerededir? Gallerin kuzey kısmında yer alan Alyn and Deeside kenti ile ilgili coğrafi ve tarihi bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Alyn and Deeside HaritaAlyn and Deeside, Galler’in kuzeydoğusunda, Clwyd iline (county) bağlı ilçe (dis-trict). 1974’te oluşturulan ilçenin yüzölçümü 154 km2’dir. Engebeli düzlüklerin ve tepelerin belirlediği ilçe topraklan, Dee Irmağından güneye ve batıya Clwyd Tepelerine doğru uzanır; kuzeyde Delyn, güneyde Wrexham Manor, batıda Glyndwr, doğuda ise Ellesmere Port ve Chester ilçeleriyle sınırlanır.

Advertisement

Britanya’nın Romalılarca istilası sırasında, Deva (bugün Chester) ile Segon-tium’u (bugün Caernarvon) birbirine bağlayan bir yolun yapılmasından sonra bu bölge İngiltere ve Galler arasında önemli bir geçit olagelmiştir. İngiltere kralı I. Edward, Gal-ler’i fethederken (1277-1283), bugün Alyn and Deeside’ın güney bölümünü de içine alan Caergwrle yöresindeki şatoyu ele geçirerek karısı Kastilyalı Eleanor’a armağan etmişti. Alyn and Deeside’ın orta bölümünde bulunan Hawarden Şatosu, bunu izleyen yıllarda Gal sınır bölgesinde önemli bir ingiliz üssü oldu ve sık sık Gallilerin saldırısına uğradı. 1640’lardaki İngiliz İç Savaşı sırasında I. Charles burayı garnizon yaptı; sonra parlamento taraftarlarının, ardından gene kralcıların eline geçen garnizonu sonunda parlamento taraftarlarının ünlü önderi General Mytton zaptetti.

19. yüzyılda zengin kömür madenlerinin işletilmesiyle Dee Irmağının kıyılarında gelişmiş bir sanayi bölgesi ortaya çıktı. Bugün temel olarak Shotton’daki dev boyutlu çelik tesislerinin çevresinde yayılan sanayi kuşağı Conah’s Quay, Shotton, Mancot, Oueens-ferry ve Sandycroft yerleşim bölgelerini kapsar. Uzun bir geçmişi olan demir işleme ve gemi yapım sanayilerinden başka burada makine, kimya ve sentetik dokuma sanayileri de gelişmiştir. İlçenin yönetim merkezi Hawarden’dır. İlçe sınırları içindeki Buck-ley kasabası eskiden beri ürettiği çömleklerle tanınır. Ama bugün kasabada çıkan kilin çoğu Shotton çelik tesisleri için ateş tuğlası yapımında kullanılmaktadır, ilçeyi güneydoğu-kuzeybatı ve güney-kuzey yönlerinde” geçen karayolları ile Broughton’daki havaalanı, ulaşımı sağlar.


Leave A Reply