Ama Bağlacının Kullanımı Örnek Cümleler – Ama İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Ama bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? Ama bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. Ama Bağlacı İle İlgili Cümleler

Ama bağlacı

ama

Arapçadan alınan ama, genellikle tümce bağlacı olarak kullanılır.

Bağımsız tümceleri, aralarında karşıtlık, uyumsuzluk, aykırılık ilgileri kurarak bağlar: Sinemaya gidiyorsun ama dersini çalışmadın; Geleceğim diyorsun ama evi bilmiyorsun… gibi.

Ama Bağlacı İle İlgili Cümleler

 • “Demin gündüz gözüyle bir daha dolaştığım zaman çamur üstünde ayak izleri gördüm ama galiba sizinkilerdi.”
 • “Doğru söylüyorsun amma, başka ne yapabilirim ?”
 • Çileğe alerjim var çok seviyorum ve dayanamayıp yiyorum.
 • Arkadaşlarına karşı açık yürekli ol ama fazla güvenme.
 • Çok çabalıyordu ama başarılı olamıyordu.
 • “Gezerdi ama, kim onun farkına varacak, yazın?…”
 • “Ameliyata ikna etmek için hepimiz çok uğraştık ama kabul etmedi.”

Karşıt anlamlı tümceleri neden-sonuç ilgisiyle bağlar: Kapı açıldı ama, kimse çıkmadı; Portakal aldım ama, çürük çıktı… gibi.

 • “Yüzümü buruşturup başımı sallayarak “halim kötü” manasına gelen bir işaret geçtim ama, anlamadı.”
 • “Sözün kısası: Kadro küçük bir dergiydi ama, iddiası büyüktü.”
 • “Konuşması pek anlaşılmaz ama, yazısı okunur.”
 • “Bir şey var ana ama, sen babamdan daha sıkı ağızlısın, ölsen söylemezsin.”
 • “Küçücük bir yüreği vardı ama tüm dünya içine sığabiliyordu.”

Koşul anlamı veren yantümceyi, temel tümceye bağlar: Geleceksin ama, uslu oturacaksın; Onlar gelecek ama, uçak var mı ?

Advertisement
Kimi anlatım biçimlerinde anlamı pekiştirmeye yardımcı olur:
 • “Bu uçurum hiç, ama hiçbir zaman kapanamazdı.”
 • Bu davranışlarını hiç ama hiç onaylamıyorum.
 • Ailemi çok ama çok seviyorum.

Tümce başında kullanılarak önceki tümce ya da tümceleri bağlar. Başında kullanıldığı tümce öncekilerin açıklayıcısı durumundadır.

 • “Meğer mebus olmuş. Ama doğrusu hiç kibirlenmemiş.”
 • “Ciddi söylüyorum, halam sokaklarda dilenirdi… Ama paraya ihtiyacından değil, hastalık!”
 • “Ama, iş, bu sefer öyle değil, seni temin ederim.”

ama bağlacı çift olarak da kullanılır: Ama sen ama ben, gitmeliyiz; Tatilinizi ama deniz ama orman, bir yerlerde geçirmelisiniz … gibi.

ama bağlacının aşağı yukarı yerini tutan başka bağlaçlar, sözcük, sözcük öbekleri de vardır: fakat, lakin, yalnız, ancak, ne var ki gibi.


Leave A Reply