Amazon Kadınlar Nerede Yaşar, Kültürleri, Antiope Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Amazonlar kimlerdir? Amazon kadınların özellikleri nelerdir, nerede yaşarlar, Amazonlar ve Antiope hakkında bilgi.

Amazonlar

Amazon, Anadolu mitolojisinde kadın savaşçılardan oluşan bir topluluğun üyesidir. Amazonlara ilişkin söylenceler, birçok kültürde görülen ve o kültürlerdekinin tersine örgütlenmiş uzak bir ülkeyi anlatan öykülerin çeşitlemesi olarak ortaya çıkmış olmalıdır. Bu yüzden Yunanlıların coğrafya bilgisi geliştikçe Amazonlara yakıştırılan ülkeler de daha uzaklara gitti. Karadeniz’de Yunan kolonileri kurulduğu sırada burası Amazonların bölgesi olarak biliniyordu. Ama zaman geçip yörede hiçbir Amazona rastlanmayınca, onlara ne olduğunu açıklamak gerekti. Yunan kahramanı Herakles’ten istenen işlerden birinin de Amazonların kraliçesi Hippolyte’nin kemerini ele geçirmek olduğu söylenir ve onun bunu başarmak için bir sefer düzenleyerek Amazon ülkesini fethedip Amazonları sürdüğü anlatılır.

Kadınlardan oluşan bütün bir ulusun nasıl olup da bir kuşakta yok olmadığını açıklayan öyküler de gelişmiştir. Bunlardan birine göre Theseus, ya Herakles’le birlikte ya da kendi başına Amazonlara saldırır. Buna karşılık Attika’yı işgal eden Amazonlar sonunda yenilirler; Theseus onlardan biri olan Antiope ile evlenir. Helenistik dönemde ise, Amazonlarla Şarap Tanrısı Dionysos arasında kimi zaman müttefik, çoğunlukla da düşman olarak bir bağ kurulmuştur.

Sanat yapıtlarında, Amazonlarla Yunanlılar arasındaki savaşlar, Yunanlıların Kentaur’larla yaptığı savaşlarla bir düzeyde tutulur, çoğu zaman da onlarla bir bağlantı kurularak işlenirdi. Amazonların görünümünün Athena ile (Zekâ Tanrıçası) aynı olduğuna inanılırdı. Silahları yay, mızrak, çift yüzlü hafif balta, yarım kalkan ve (erken sanat döneminde) tolgaydı. Daha sonraki sanat yapıtlarında Artemis’e (Bereket Tanrıçası) benzer biçimde, ince giysileri hızları kesilmesin diye bir kemerle dizlerinin üstüne kadar çekilmiş olarak canlandırıldılar. Geç dönemlerin vazo resimlerinde ise Amazonların giysileri belirgin biçimde Pers özellikleri kazandı.

Bazı söylentilere göre, daha önce Marañon olarak bilinen Amazon Irmağına bu adı 16. yüzyıl İspanyol kâşifi Francisco de Orellana, orada rastladığını ileri sürdüğü savaşçı kadınlara atfen vermiştir.

Advertisement

Antiope

Antiope; Yunan mitolojisinde Thebai kralı Nykteus’un kızıdır. Efsaneye göre eşsiz güzelliğiyle bütün Yunanistan’a ün salmış bu kızı Tanrıların Tanrısı olan Zeus satyr (yarı insan, yarı keçi biçiminde bir mahluk) şekline girerek aldatır ve bu birleşmeden iki de oğlu olur. Antiope’nin babası kederinden kendini öldürür. Bunun üzerine Antiope’nin erkek kardeşi Lykos, cezalandırması için, onu karısı Dirke’ye teslim eder. Dirke de Antiope’yi hapseder, işkence etmeye başlar. Antiope bir müddet bu işkencelere dayanırsa da sonradan kaçmak imkanını bulur, iki oğlunun, Zethos ile Amphion’un, yanına sığınır. Oğulları da, Lykos ile karısı Dirke’yi öldürerek annelerinin öcünü alırlar.

Yunan mitolojisinde Amazonların kraliçesi olan bir başka Antiope daha vardır. Bu Antiope Atina’nın kahramanlarından Theseus’ la evlenerek Hippolytos’u dünyaya getirmiştir. Hippolytos’u sonradan bir deniz canavarı öldürmüştür.


Leave A Reply