Amenajman Nedir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Amenajman nedir, Amenajman planı neden yapılır? Amenajman özellikleri, hakkında bilgi.

Amenajman

Amenajman; ormancılıkta, bir ormandan, varlığına zarar vermeksizin, iktisadi olarak planlı bir biçimde yararlanılmasıdır. Çeşitli orman tiplerinde uygulanan işletme yöntemleri, amenajman planlarında düzenlenir. 23 Eylül 1983 tarihli kanunla değiştirilen 31.8.1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 25. maddesine göre Orman Genel Müdürlüğü, yeri ve özelliği dolayısıyla gerekli gördüğü ormanları, bilim ve fennin yararına tahsis etmek, doğasını korumak ve turistik hareketlere olanak sağlamak amacıyla düzenler, işletir ve işlettirir. Orman-insan ilişkilerinde ormanın korunması, kullanma değerlerinin temel alınması ve amenajman planlarında öngörülen yararlanma ilkelerine uyulması koşuluyla, devlet ormanlarında yapılacak üretim, ilgili bakanlıkça saptanacak ilkeler çerçevesinde devletçe yapılır ya da yaptırılır. Devlet ormanlarında bakım, kesme, toplama, taşıma ve imal gibi orman işleri öncelikle, ormanların civarındaki Orman Köylülerini Kalkındırma kooperatiflerine gördürülür. Bu işlerden belli büyüklükte olanlarında ormancı teknik eleman çalıştırılması gerekir.

Amenajmana tabi bir orman, belli büyüklükte parsellere ayrılır ve her parselin kesilecek odun varlığı bir yıl içinde kısmen ya da tümüyle kesilip kaldırıldıktan sonra bu işlem, ertesi yıl bitişik başka parsele uygulanır. Amenajman planının kapsayacağı dönem, ormanın bulunduğu iklim ve toprak koşullarıyla ormanı oluşturan ağaçların cins, tür, yoğunluk ve başka özelliklerine göre belirlenir.


Leave A Reply