Amerika Birleşik Devletleri Başkanları

0

Amerika Birleşik Devletlerinin 1789 yılındaki kuruluşundan günümüze kadar görev yapmış Amerikan başkanlarının isimleri, görev süreleri ve partileri ile ilgili liste

Kaçıncı Başkanı

Adı Soyadı

Görev Yılları

Partisi

1 George Washington 1789-1797 Federal
2 John Adams 1797-1801 Federal
3 Thomas Jefferson 1801-1809 Cumhuriyetçi
4 James Madison 1809-1817 Demokrat
5 James Momoe 1817-1825 Demokrat
6 John Quincy Adams 1825-1829 Demokrat
7 Andrew Jackson 1829-1837 Demokrat
8 Martin Van Buren 1837-1841 Demokrat
9 William Henry Harrison 4 Mart-4 Nisan 1841 Whig
10 John Tyler 1841-1845 Whig
11 James K. Polk 1845-1849 Demokrat
12 Zachary Taylor 1849-1850 Whig
13 Millard Fillmore 1850-1853 Whig
14 Franklin Pierce 1853-1857 Demokrat
15 James Buchanan 1857-1861 Demokrat
16 Abraham Lincoln 1861-1865 Cumhuriyetçi
17 Andrew Johnson 1865-1869 Demokrat
18 Ulysses S. Grant 1869-1877 Cumhuriyetçi
19 Rutherford Hayes 1877-1881 Cumhuriyetçi
20 James Garfield 4 Mart-19 Eylül 1881 Cumhuriyetçi
21 Chester A. Arthur 1881-1885 Cumhuriyetçi
22 Grover Cleveland 1885-1889 Demokrat
23 Benjamin Harrison 1889-1893 Cumhuriyetçi
24 Grover Cleveland 1893-1897 Demokrat
25 William McKinley 1897-1901 Cumhuriyetçi
26 Theodere Roosevelt 1901-1909 Cumhuriyetçi
27 William H. Taft 1909-1913 Cumhuriyetçi
28 Woodrow Wilson 1913-1921 Demokrat
29 Warren G. Harding 1921-1923 Cumhuriyetçi
30 Calvin Coolidge 1923-1929 Cumhuriyetçi
31 Herbert Hoover 1929-1933 Cumhuriyetçi
32 Franklin Delano Roosevelt 1933-1945 Demokrat
33 Harry S. Truman 1945-1953 Demokrat
34 Dwinght D. Eisenhover 1953-1961 Cumhuriyetçi
35 John F. Kennedy 1961-1963 Demokrat
36 Lyndon B. Johnson 1963-1969 Demokrat
37 Richard M. Nixon 1969-1974 Cumhuriyetçi
38 Gerald Ford 1974-1977 Cumhuriyetçi
39 Jimmy Carter 1977-1981 Demokrat
40 Ronald Reagan 1981-1988 Cumhuriyetçi
41 George H. W. Bush 1988-1992 Cumhuriyetçi
42 Bill Clinton 1993-2001 Demokrat
43 George W. Bush 2001-2009 Cumhuriyetçi
44 Barack Obama 2009 – Halen devam Demokrat

Leave A Reply