Amerika Nüfus Politikası

0

Amerika Birleşik Devletleri’nin uyguladığı nüfus politikası nedir, nüfus piramitleri, nüfus politikasının sonuçları hakkında bilgi.

amerika-nufus-piramitleri

Advertisement

Amerika Nüfus Politikası

Yukarıda ABD’ye ait nüfus piramitlerinde görülüyor ki, 1940’ta sanayide gelişmiş bir ülke piramidinin özelliği olan tabanı daralan yani nüfus artış hızı giderek azalan bir ülke görünümü vardır. Bu durum gelişmiş bir ülkenin giderek artan işgücü gereksiniminin karşılanamaması demektir. Bu nedenle nüfus artışı teşvik edilmiştir. Hem ekonomik yönden ailelere yapılan yardımlarla hem de çocuk sahibi olanların bazı muafiyetleriyle hatta çocuk sahibi olmayı özendirici kampanya ve reklamlarla doğum oranları artırılmaya çalışılmıştır.

Bu çalışmaların başarıya ulaştığı 1968 yılının nüfus piramidinde açıkça görülmektedir, piramidin tabanında genişleme olmuştur. Bu durum doğumların arttığını yani çocuk sayısında artış gözlendiğini ifade etmektedir. 1978 yılı piramidine bakıldığında ise, doğum oranlarının tekrar azalmaya başladığı, piramidin tabanının tekrar daralmaya başlamasından anlaşılmaktadır. Bu nedenle tekrar nüfus artış hızını artırmaya, doğumları çoğaltmaya yönelik kampanyalar başlamıştır. Bu çalışmaların sonucunda sağlanan artış 1995 ve 2006 yılı nüfus piramitlerinde görülmektedir.

Kanada, Fransa gibi ülkelerde de benzer özellikler görülür. Fransa’da 1975’ten sonra nüfus artışı iyice yavaşlamıştır. Ülke bu durumun getireceği olumsuz sonuçları engellemek için 1985’te ailelerin daha çok çocuk sahibi olmaları için kampanya başlatmış, ayrıca yabancı işçi göçüne izin vermiştir.

Advertisement


Leave A Reply