Amerikyum Nedir? Amerikyum Elementinin Özellikleri

0

Amerikyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Amerikyum elementi ile ilgili bilgi.

Amerikyum doğada bulunmayan yapay olarak elde edilmiş bir elementtir. Uranyum ötesi elemetlerin büyük bir bölümünün bulucusu olan Gleen T. Seaborg ve çalışma arkadaşları R. James, L. Morgan ve A. Ghiorso; Chicago Üniversitesi laboratuvarlarında 1944’te plutonyum örneklerini döteronlarla ve nötronlarla ışınladıktan sonra plutonyumdan arındırılmış lantan fazında farklı enerjili yeni bir alfa ışımasının varlığını saptayarak bu ışımanın yeni bir elemente ilişkin olduğunu belirlediler. Daha ayrıntılı incelemeler bulunanın 95 atom numaralı elementin 241 kütle numaralı izotopu olduğunu gösterdi. İkinci Dünya Savaşı’nın kızıştığı dönemde başarılan bu buluş, atom bombasıyla ilişkisi olmamasına karşın gizli tutuldu. Bu elementin ağır nadir toprak elementleri 0 grubunun ilk elementi olduğu saptandı, hafif nadir toprak elementlerinin adlandırılması göz önüne alınarak adlandırıldı. Avrupalılar bu dizinin birinci elementine kendi kıtalarının adını vererek Europium dediler Amerikalılar bundan esinlenerek Americum adını verdiler.

Advertisement

Sembolü: Am
Atom Numarası: 95
Atom Ağırlığı: 243
Elemet serisi: Aktinit

Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Gümüşümsü beyaz

PERİYODİK TABLO

Metalik amerikyum, neptünyum ve plütonyumdan daha parlak gümüşü beyaz rengindedir. Oda sıcaklığında havada donuklaşır. Uranyum ve neptünyumdan daha fazla dövülgendir. Amerikyumun iki allotropu vardır. Heksagonal yapılı olan alfa amerikyum oda sıcaklığında kararlıdır. Daha yüksek sıcaklıklarda kararlı olan beta amerikyum kübik yapıdadır. Günümüzde amerikyumun 12 izotopu yapılmıştır. Bunların kütle numarası 237-246 dır. İlk elde edilen Amerikyum 241 izotopu kuvvetli radyoaktif olduğundan bileşiklerinin incelenmesi için yarılanma süresi 7600 yıl olan 243 izotopu kullanılır. 243 kütle numaralı izotop 241’in nötronlarla bombardımanı sonucu elde edilir. 241 kütle numaralı izotopu ise çekirdek reaktörlerinde plutonyum izotoplarının ardışık nötron kapması sonucu oluşur.

Periyodik cetvelden aktinitler dizisinde uranötesi elementlerin dördüncüsüdür. Kimyasal özellikleri açısından lantinidler dizisinde 63 numaralı öropiyum (europium) elementine benzer. Metalik amerikyum klorür asidinde +3 iyonu vererek çözünür. Oksijen, hidrojen ve halojenlerle doğrudan tepkimeye girer.

Advertisement

Amerikyumun Elde Edilmesi:

Amerikyum metali triflüklorürün (AmF6) 1000-1200 derecede baryum buharıyla yada dioksidinin (AmO2) metalik lantanda indirgenmesiyle saf olarak elde edilir.

Amerikyum Bileşikleri:

Amerikyum bileşiklerinde +2, +3, +4, +5 ve +6 yükseltgenme basamaklarında bulunur. Amerikyumun 3 tane oksidi bilinmektedir. Bunlar sırasıyla AmO, Am2O3 ve AmO2 dir. Amerikyumun AmF3, AmF4, AmCl3, AmBr3 ve AmI3 bileşiminde halojenleri elde edilmiştir.Klorür ve bromürleri oksitlerinin sıcakta başka metallerin bromürleriyle ısıtılması sonucu elde edilir.


Leave A Reply