Ametal Oksitlerin Asitliği

0

Ametal Oksitler nelerdir? Ametal oksitlerin asitlik özellikleri, nötr oksitler ve asidik oksitler hakkında bilgi.

Ametal Oksitlerin Asitliği

Ametal atomlarının \displaystyle {{O}^{2-}} iyonu ile oluşturduğu bileşikler ametal oksitleri olarak adlandırılır.

Ametal oksitleri sudaki durumlarına göre iki sınıfa ayrılırlar.

Hidroklorik Asit

1. Nötr Oksitler

Ametalin, oksijen atomu ile oluşturduğu molekülde ametal ve oksijen atom sayıları eşit ya da oksijen atom sayısı, ametal atom sayısından az ise genellikle suda çok az çözünürler. Bu çözünme olaylarında oksit bileşiği kimyasal bir değişime uğramaz. Yani oluşan çözelti nötr özellik gösterir.

CO, NO ve \displaystyle {{N}_{2}}O gibi ametal oksitleri nötr oksittir. Bu oksitler asit ya da baz özelliği göstermediklerinden, asitler ve bazlarla tepkime vermezler.

Nötr oksitler, yanma tepkimeleri sonucunda yapılarındaki oksijen oranını artırarak daha zengin oksijenli oksit bileşiklerini oluştururlar.

\displaystyle CO+1/2{{O}_{2}}\to C{{O}_{2}}

\displaystyle {{N}_{2}}O+2{{O}_{2}}\to {{N}_{2}}{{O}_{5}}

2. Asidik Oksitler

Ametallerin oksijence zengin olan oksitleri asidik oksit olarak adlandırılırlar. Bunun nedeni sulu çözeltilerinin asidik özellik göstermesidir.

\displaystyle C{{O}_{2}}, \displaystyle S{{O}_{3}} ve \displaystyle {{N}_{2}}{{O}_{5}} gibi zengin oksijenli ametal oksitleri asidik oksittir. Bu oksitlerin sulu çözeltisi asit özelliği gösterdiğinden suda çözündüklerinde asit oluştururlar.

Asidik oksitler suda çözündüklerinde asit oluşturur. Bu nedenle asidik oksitler susuz asit anlamına gelen asit anhidriti olarak da adlandırılırlar.

\displaystyle C{{O}_{2}}_{(g)}+{{H}_{2}}{{O}_{\left( s \right)}}\to HCO{{_{3}^{-}}_{\left( suda \right)}}+{{H}^{+}}_{\left( suda \right)}

\displaystyle S{{O}_{2}}_{(g)}+{{H}_{2}}{{O}_{\left( s \right)}}\to HSO{{_{3}^{-}}_{\left( suda \right)}}+{{H}^{+}}_{\left( suda \right)}

Asidik oksitler, bazların sulu çözeltileri ile tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar.

\displaystyle C{{O}_{2}}_{(g)}+2KO{{H}_{\left( suda \right)}}\to {{K}_{2}}C{{O}_{3}}_{\left( suda \right)}+{{H}_{2}}{{O}_{\left( suda \right)}}

\displaystyle S{{O}_{3}}_{(g)}+2NaO{{H}_{\left( suda \right)}}\to N{{a}_{2}}S{{O}_{4}}_{\left( suda \right)}+{{H}_{2}}{{O}_{\left( suda \right)}}

Halojenlerin oluşturduğu bütün oksit bileşikleri asidik oksit özelliği gösterir. Yani halojen atom sayısı, oksijen atom sayına eşit ya da fazla olsa bile halojen oksitleri nötr özellik göstermez.

\displaystyle C{{l}_{2}}O+{{H}_{2}}O\to 2HClO


Leave A Reply