Amiens Barışı Nedir?

0
Advertisement

Amiens Barışı denilen antlaşma nedir? Amiens Barış Antlaşması hangi tarihte hangi devletler arasında imzalanmıştır?

Amiens Barışı, İngiltere, Fransa ve İspanya arasında 1802’de Amiens’te imzalanan antlaşma. Antlaşmada asıl taraflar İngiltere ve Fransa’dır. Fransa’nın Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nı desteklemesi, Belçika’yı ele geçirip Manş Denizi kıyılarına ulaşması, güneyde Nice ve Savoie’yı alarak Avrupa dengesini kendi lehine değiştirmesi, İngiltere’nin Fransa’ya Şubat 1793’te savaş açması sonucunu getirdi.

İspanya, Hollanda, Venedik, Napoli ve Toskana da İngiltere’nin yanında yer aldı. Napolyon komutasındaki Fransız Ordusu’nun Avusturyalıları Marengo Savaşı’nda (14 Haziran 1800) yenmesi ve Luneville Barışı’nın imzalanması üzerine, savaştan bıkan ve Avrupa ile ticareti engellenen İngiltere, Fransa’ya barış önerisinde bulundu. Görüşmeler 1 Ekim 1801’de başladı. Antlaşma 27 Mart 1802’de Lord Cornwallis ve Joseph Bonaparte tarafından imzalandı. Antlaşmaya göre Seylan ve Hindistan İngiltere’ye bağlı kaldı. İngiltere ayrıca, İspanya’dan Trinidad’ı aldı. İngiliz ve Fransız kuvvetleri Mısır’dan çekildi ve Mısır, Osmanlı İmparatorluğu’na geri verildi.

İspanya Portekiz’den Olivenca’yı aldı. Antlaşma uyarınca Martinique ve Guadeloupe’u alan Fransa, Avrupa’nın en güçlü devleti olarak tanındı. Ancak Fransa’nın egemenliği gerçekte Kıta Avrupası ile sınırlı kalıyordu. Amiens Barış Antlaşması 1805’te bozuldu.

Advertisement

Leave A Reply