Amitler Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Amit Nedir? Amitin tanımı nasıldır? Kimya’da amitler hakkında bilgi ve özellikleri için bigli veren sayfamız. Aminoasitler hakkında bilgi.

Amitler, amonyağın organik asitlerle meydana getirdiği kimyasal bileşiklere «amit» denir. Amitler çeşitli usullerle elde edilirler. Örneğin sirke asidini eşit ölçüde amonyakla işleyerek amit elde etmek mümkündür. Amitler hangi asitten türemişlerse o asidin adının sonundaki «ik» veya «oik» eki kaldırılır, yerine amit ilave edilir: «Asetik asit» (sirke) den yapılan amit «aset amit» adını alır.

Amitler asitlerle birleşince tuz meydana getirmezler, sadece, asitlerin katalitik etkileri altında kalınca, kendilerini meydana getiren asit ve amonyağa ayrılırlar. Bu hidroliz işi hidroksit eriyiklerle de yapılır.

Amit (Kimyasal Yapısı)

Amit (Kimyasal Yapısı)

Amino Asitler

Amit nevinden olup içinde aynı molekülde karboksil grubu ile amino grubu bulunan kimyasal bileşiklerdir. Organik asitlerde karboksil grubuna bağlı bulunan alkilin hidrojenleri yerine amino gruplarının geçmesiyle türerler. Doğal olarak proteinlerin yapısında bulunur, bunların hidrolizi ile elde edilirler.

Amino asitler arasında en önemlileri amino etanoik asit (glikokol), amino propanoik asit (alenin), amino süksinik asit (asparagin asit) tir. Hepsi, billur gibi, renksiz ve kokusuz maddelerdir, Ergime noktaları oldukça yüksektir. Moleküllerinde hem asidik, hem de bazik grup bulunur. Asitlere karşı baz, bazlara karşı da asit gibi tesir ederek tuzları meydana getirirler.

Advertisement

Leave A Reply