Amman Tarihi ve Tarihsel Eserleri

0
Advertisement

Ürdün’ün başkenti Amman kentinin tarihi ve tarihsel eserleri ile ilgili bilgiler

Herkül Tapınağı
Amman, Ürdün Haşimi Krallığı’nın başkenti ve aynı adı taşıyan yönetim biriminin merkezi. Lut Gölü’nün 40 km kuzeydoğusunda, Kudüs’ün 80 km doğu-kuzeydoğusunda yer alır. Yönetim merkezi oluşunun yanı sıra, ülkenin endüstri (çimento, fosfat, deri, dokuma, sigara, besin), ticaret (fosfat, sigara, sebze, canlı hayvan dışsatımı), ulaşım (kara, demiryolu, Amman ve Kraliçe Aliye Havalanları), kültür (1962’de kurulan, 13 bin öğrencinin öğrenim gördüğü Ürdün Üniversitesi; 1987’de kurulan, 3 bin öğrencinin öğrenim gördüğü Ürdün Teknik Üniversitesi, Ürdün Arkeoloji Müzesi) odağıdır.

Tarih. Tevrat’ın tek kutsal kitap olduğu dönemlerde, Rabbah Ammon diye anılan yerleşim merkezi, Ammonitlerin başlıca kentiydi. İÖ 3. yüzyılda Yakup ile Davut, kenti kuşatıp ele geçirdiler. Birkaç mezar taşı ve M.Ö 9. ya da 8. yüzyıllarda yapıldığı sanılan yan yıkık bir duvar dışında, bu erken dönemden kalma çok az şey vardır.

M.Ö 200’lerde, D. Ptolemaios kenti yeniden kurdurup Filadelfia adını verdi. İÖ 1. yüzyılda, Dekapolis diye bilinen, ticaret amacıyla birleşmiş on küçük site devletçiliğinin elindeydi. Daha sonra, kısa bir süre Nabatilerin egemenliğinde kaldı. İÖ yaklaşık 30’da Yahudi Kralı Büyük Hirodes bunları kentten sürüp attı. Birkaç yıl sonra kent yeniden Romalıların eline geçti. Kent İS 600’lerde bugünkü adını aldı. İS 635’te Arapların eline geçtikten sonra geriledi. 1921’de, yeni kurulan Ürdün Emirliği’nin başkenti olarak seçildiğinde bir köy görünümündeydi. Bu tarihten başlayarak yavaş ancak sağlıklı bir biçimde büyüdü ve Ürdün Haşimi Krallığı’nın başkenti oldu (1946). İsrail işgalindeki Filistin topraklarından sığınan çok sayıda Arap mültecisi nedeniyle nüfusu hızla arttı. 1970’te, Filistinli mültecilerle hükümet güçleri arasında meydana gelen şiddet olaylarından büyük zarar gördü.

Tarihsel Eserler. İS 2.-3. yüzyıllarda tarihlenen, günümüzde restore edilmiş Roma dönemi amphitiyatrosu; kente egemen bir tepede yükselen hisar ve içinde Herkül’e adanan tapınak yıkıntıları; sur kalıntıları, kale önündeki Bizans kapısı; Emevi dönemine ait duvarları taş oymalarla bezeli El Kasr (6.-7. yüzyıllar), önemli tarihsel eserlerdir. Ürdün Kraliyet Sarayı ve Konuk Sarayı kaleyle karşı karşıyadır.

Advertisement

Leave A Reply