Ampermetre Nasıl Çalışır?

2

Ampermetre nedir? Ampermetre nasıl çalışır, nasıl kullanılır? Ampermetre ne işe yarar, nasıl bağlanır? Ampermetre ile ilgili bilgi.

AmpermetreAmpermetre elektrik akımını ölçen bir alettir. Kullandığı birim adını ünlü Fransız fizikçisi Andre-marie Amper’den alan amper (A) birimidir. Değişik tipte birçok ampermetreler vardır, fakat hepsinde ortak olan bir şey vardır ki bu da devredeki akımın sadece çok küçük ve belirli bir kısmının ölçü bobininden geçmesini sağlayan ve şönt adını alan düzendir. Bu düzen akıma daha kestirme bir yol gösteren bir telden ibarettir. Ölçü birimi, içinden geçen elektronların akışına karşı şöntün gösterdiğinden daha büyük bir direnç gösterir, bu sebeple akımın çoğu direnci az olan yolu seçer ve ölçü bobinini atlar. Döner bobinli ampermetre, adından da anlaşılabilen bir prensibe göre çalışır. Bu ampermetrede bir daimi mıknatısın alanı içerisine konmuş ve bir eksen etrafında hareket edebilen bir bobin vardır. Bir magnetik alan, akım taşıyan bu tele bir kuvvet uygular. Öyleyse bobinden bir akım geçtiği zaman da bobini bir kuvvet etkiler ve bobin bir mil etrafında döner, yahut sapar. Bobinin hareketi, aynı zamanda bobine gelen akımı da taşıyan yaylarla kontrol edilmiştir. Yaylar olmazsa bobine uygulanan en küçük bir kuvvet bile onu bir dik açı kadar döndürür.

Advertisement

Bobine etki yapan kuvvet, bobinin dönme miktarı içinden geçen akımla ilgili olduğu için, bu ampermetre elektrik akımını ölçebilir. Gerçekte bu kuvvet bobinin büyüklüğü, bobindeki sarım sayısı ve daimi mıknatısın şiddeti gibi başka faktörlerle de bağlıdır, fakat bütün bunlar aleti imal edenlerin seçtiği sabit faktörlerdir.

Bobine bağlı ve onunla birlikte hareket eden bir de iğne vardır. Bu iğne, taksimatlı bir kadran üzerinde amper olarak bobinden geçen akımı gösterir. Devredeki toplam akımın sadece küçük bir kısmının ölçü bobininden geçmesinin bir önemi yoktur; çünkü bu akım daima toplam akımın belirli bir kesridir ve kadran üzerindeki taksimat toplam akımı gösterecek şekilde yapılabilir. Döner bobinli ampermetreler yalnız doğru akım için kullanılabilir, çünkü alternatif akımda bobin gayet çabuk bir şekilde ileri geri döndürülecektir. Bu ampermetreler akımı gayet büyük bir doğrulukla ölçer.

Yüksek frekanslı alternatif akımla çok iyi çalışan basit bir alet, sıcak telli ampermetredir. Bu halde bir telden geçen elektrik akımının ısıtma etkisi telin uzamasına sebep olur ve uzama miktarı da akımın şiddetine bağlıdır. Bu tel bir yaya bağlı başka bir tel vasıtasıyle daima gergin tutulduğundan ölçü teli ısınıp uzadıkça bu ikinci tel hareket eder. Bu hareket de bir kadranın karşısındaki bir iğneyi hareket ettirir ve iğne de, amper olarak, ölçü telinden geçen akımı gösterir.

Advertisement


2 yorum

Leave A Reply