Amurrular Kimlerdir?

0

Mezopotamya ve Arabistan’da ortaya çıkmış olan bir kavim olan Amurrular ile ilgili kısa ve genel bilgiler

Amurrular, Arabistan’dan ortaya çıkan ve Samilerin bir kolu olan kavim, M.Ö 3. binde Akkat ili’ne yerleştiler; buradaki Samilerle karıştılar.

Sümerlerin 3. Ur Sulalesi’nin yıkılmasından sonra, Babil’de bir devlet kurdular (M.Ö 2000 dolayları). Amurru kavminin tarihe Birinci Babil Devleti adıyla geçen yönetimlerinin 6. hükümdarı Hammurabi (M.Ö 1792-1750), Kaide kentleriyle birlikte tüm Mezopotamya’yı ele geçirerek bir imparatorluk kurdu; Sümer ülkesini aldıktan sonra sanat eserlerini başkent Babil’i getirtti; Amurruların dilini Kalde’nin resmi dili yaptı.

Bu dönemde izlenen kültür politikası, Sümer ülkesinin Samileştirilmesini içerdiğinden Sümerler Samilerle kaynaşarak tarihten silindiler. Hammurabi, ülkesinde bayındırlık işlerini ve ticareti geliştirmesinin yanı sıra Sümerlerle Akkatların eski yasalarından Hammurabi Yasaları’nı uyarladı. Bir dikilitaşın üzerine yazdırdığı 300 kadar maddeden oluşan bu yasa, mülkiyet, ticaret ve ceza hukukunu kapsar, imparatorluk, Hititlerin saldırısıyla yıkıldı (M.Ö 1595 dolayları).


Leave A Reply