Anadolu Hisarı Hakkında Bilgi

0

Anadolu Hisarı nerededir? Anadolu Hisarı özellikleri, mimarisi, tarihçesi hakkında bilgi.

anadolu-hisariAnadolu Hisarı; İstanbul ‘un Anadolu yakasında, İstanbul Boğazı ile Göksu Deresi arasındaki üçgende kurulmuş Türk döneminden kalma savunma yapısıdır.

İstanbul Boğazı’nın en dar yerinde (780 m) bulunan Anadolu hisarı’nı, 1395’te Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezit yaptırdı. Zaman zaman Güzelce Hisar ya da Yenice Hisar adlarıyla da anıldı. Her ne kadar İstanbul Boğazı’ndan Anadolu yönüne gelebilecek tehlikeleri önlemek için bir ileri karakol olarak yapılmış görünürse de, gerçekte Yıldırım Bayezit’in o tarihlerde İstanbul’un fethine yönelik çalışmalara giriştiği ve bu kalenin yapımıyla Boğaz’ı denetim altına almayı amaçladığı anlaşılmaktadır. İç Kale ve dışındaki surlardan oluşan Anadolu hisarı kayalık bir tepenin üzerine kurulmuştur. Yapının özellikleri ve tarihsel kaynaklardan anlaşıldığına göre İç kale Yıldırım Bayezit döneminde, dış surlar ise Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılmıştır.

İç Kale 8.70×10.50 m ölçülerinde tek bir burçla, dört küçük kule ve iç sur duvarlarından oluşur. Ortadaki burç dört katlıdır ve en üstte bir de terası vardır. Birinci kat üç yönden genişlemekte ve zemin katı 5.20×5.45 m olmasına karşın, birinci kat 6.10×5.75 m’ dir. Daha üst katlarda bu ölçüler yinelenmiştir. İlk üç katın döşemesi ahşap, üçüncü katın ise beşik tonozdur. Burcun basık kemerli giriş kapısı doğu yönündedir. İç Kale surları 2-3 m kalınlı-ğındadır ve İç Kale burcuna doğu yönünde bitişir. İç Kale surlarının üstündeki yol (devriye yolu/seğirdim yeri) çeşitli iniş çıkışlar gösterir ve mazgallarla korunan bu yolun bazı bölümlerde merdivenlerle sürdüğü saptanmıştır. Surdaki köşe kulelerinde üst örgütünün kurşun kaplı çatı olduğu sanılır. Dış surlar ise Anadoluhisarı iç kalesini kuzey, batı ve güneyden çevirir, doğudaki deniz yönünde iç surla birleşir. Köşelerde kulelerle korunan dış sur da hisarın bir bölümü gibi moloz taştandır ve duvarların kalınlığı ortalama 2 m’ dir. Dış surlarında üç önemli kulesi bulunan Anadoluhisarı, bazı bölümleri yıkılmış olarak günümüze ulaşmıştır. Dış suru Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan ve Rumelihisarı ile birlikte İstanbul’un alınmasında Boğaz’ın denetiminde önemli bir işlevi olan Anadoluhisarı, Anadolu Türk mimarlığının kendi türündeki en ilginç eserlerinden birisidir.


Leave A Reply