Anadolu Selçuklu Dönemi Sivil Mimari Eserleri

0

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yapılmış olan sivil mimari eserleri ve bu eserlerin listesinin yer aldığı sayfamız.

Kubadabad Sarayı

Kubadabad Sarayı Kalıntıları

Anadolu Selçuklu Dönemi Sivil Mimari Eserleri

1. Saray ve Köşkler

Advertisement

Kubadiye ve Kubadabat Sarayı, Alaiye Sarayı, Haydar Bey Köşkü, Hızır İlyas Köşkü.

2. Kervansaraylar

♦ Anadolu’da yapıyan ilk kervansaray II. Kılıçarslan zamanında tamamlanan Aksaray – Kayseri yolu üzerindeki Alay Han’dır.

♦ Konya – Aksaray yolu üzerindeki Sultan Hanı ile Kayseri – Sivas yolu üzerindeki Sultan Hanı dönemin en büyük iki kervansarayıdır.

Advertisement

♦ Antalya – Alanya arasında Alara Han, Antalya – Isparta arasında İncir ve Kıkgöz Hanları, Antalya – Alanya arasında Şarapsa Han, Akşehir – Çay yolunda İshaklı Han, Sivas – Malatya arasında Hekim Han, Afyon – Denizli arasında Ak Han, Antalya – Isparta yolu üzerindeki Evdir Han önemli örneklerdir.

3. Darüşşifalar

® Kayseri Gevher Nesibe Hatun Darüşşifası – Anadolu’nun en ünlü ve en eski darüşşifasıdır.

® Konya’da I. İzzeddin Keykavus Darüşşifası

® Aksaray’da Alâeddin Keykubat, Divriği’de Turan Melik, Amasya’da Torumtay, Tokat’ta Müineddin Pervane dönemin önemli hastaneleridir.

Advertisement


Leave A Reply