Anayasa İle İlgili Cümleler, İçinde Anayasa Geçen Cümleler

0
Advertisement

Anayasa ile ilgili cümleler. Anayasa kelimesi içeren “Anayasa” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Anayasa İle İlgili Cümleler

Anayasa İle İlgili Cümleler

 • Anayasamıza göre bu binada dilediğim gibi bulunmak hakkım var.
 • 1970’lerin başında yürürlüğe konan anayasa, geleneksel bir Arap ataerkil yönetim sisteminden temsili demokrasiye geçiş durumunu yansıtır.
 • Anayasa uyarınca genel vali tarafından temsil edilen İngiltere hükümdarı yürütmenin sembolik başıdır.
 • 1982 TC Anayasası’nın 139. maddesine göre, yargıçlar ve savcılar azlolunamaz.
 • Federal yüksek mahkemeler, bu arada Federal Anayasa Mahkemesi ile Federal Temyiz Mahkemesi de Karlsruhe’dedir.
 • Bu dönemde Anayasada önemli değişiklikler yapılarak temel hak ve özgürlüklerde kısıtlamalara gidilmiştir.
 • TBMM üyelerinin yapamayacağı işler, 1982 Anayasası’nın 82. maddesinde sayılarak milletvekilliğiyle bağdaşmayan öteki işlerin belirlenmesi özel yasalara bırakılmıştır.
 • Aralık 1991’de yeni anayasayı hazırlamakla görevli bir Kurucu Meclis oluşturulmuştur.
 • Anayasada basın özgürlüğü tanınmış olmasına karşın, uygulamada gazete ve dergiler yönetime yönelik eleştirilerde otosansür yoluyla baskıdan kaçınma yoluna gider.
 • Avrupa’da ilk yazılı Anayasa 1628 yılında İngiltere’de hazırlanmıştır.
 • Anayasa herhangi bir siyasal sistemi değil, keyfi iktidarın sınırlandırılması amacıyla teşkilatlandırılmış bir siyasal toplumun çerçevesini ifade eder.
 • Kanunlar anayasaya aykırı olamaz.
 • Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir.
 • Fransızlar, önceleri anayasa kavramını kralın iktidarını sınırlayan bir belge, daha sonraları ise siyasi özgürlük anlamında kullanmışlardır.
 • 1924 anayasası inkılaplar dönemi anayasası olduğu için en en uzun ömürlü anayasa olmasına ek olarak en fazla değişikliğe uğrayan anayasamızdır.
 • Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır
 • Halen yürürlükte olan 1982 anayasası 12 Eylül 1980 askeri darbe sonucu hazırlanmıştır.
 • Geçirilen tarihi deneyimler, hazırlanacak Anayasa açısından, göz önünde tutulması gereken çok değerli birikimlerdir.
 • Türkiye’de ilk yazılı Anayasa rejiminin temeli; 1808 Sened-i İttifak, 1839 Gülhane Hatt-ı Humayunu ve 1856 Islahat Fermanı ile atılmıştır.
 • Bu konuda gerekli kamuoyu oluşturulduktan ve hazırlıklar tamamlandıktan sonra Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası kabul edildi.
 • Yazılı anayasa, yasama organı tarafından yapılan ve yürürlüğe konulan yazılı metindir.
 • Anayasaya istediği zaman saygılı davranan istemediği zaman da yerden yere vuran politikacılardan bıktık usandık.


Leave A Reply