Ancak Bağlacı İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Ancak bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? Ancak bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. Ancak Bağlacı İle İlgili Cümleler

Ancak

fakat, lakin, ama gibi bağlaçların yerine kullanılan Türkçe bir bağlaçtır. Tümceleri genellikle neden-sonuç ilgisiyle bağlar:

  • “Ben de o noktada sizinle beraberim, dedi, ancak medrese mantığını çürütmekle itirazımı çürütmüş olamazsınız, emin olun…”
  • “Mahalleyi terk ederim ancak sen de burada kalmayacaksın.”
  • “Sıkıntılarım ancak sana kavuşursam son bulacak.”
  • “Sözlerimi tekrar edebilir ve yaptıklarımı hikâye edebilirsiniz. Ancak resmini yaptığınız adamın asıl hususiyetlerini teşkil eden…”
  • “Ya ben? İşten dönerim, sormaz yorgun muyum, aç mıyım… Ancak varsa ver…”
  • “Hayır, dedi. Mecmuanı kapamayacaksın. Ancak, dün akşam bahis mevzuu olan herhangi bir iltibaslı yazı gözüme ilişti mi, senden ve arkadaşlarından rica edeceğim, bana gelip o yazıyla ne demek istenildiğini anlatacaksınız.”

ancak sözcüğü, yüklemi etkilediği, belirttiği zaman da belirteç olarak kullanılır: Saat onda ancak gelir; Masanın eni 1,5 m. ancak var … gibi.

  • “Bu kadar çalışmaktan sonra evi ancak toparlayabildik.”
  • “Saatlerce dil döktükten sonra ancak konuşturabildik.
  • “Bu da ancak paketin içindekinin büsbütün hakikat oluşundan sonra ayrıca incelenebilir.”


Leave A Reply