Anemas Zindanları Nerededir?

0
Advertisement

Anemas (Anamas) zindanları nerededir? Anemas zindanlarının kısa hikayesi ve zindanlar hakkında bilgi.

Anemas Zindanları
Anemas Zindanları, İstanbul’daki eski Bizans surlarındadır. İlk yapılışı bakımından, İstanbul’u kuşatan geniş surları koruyucu kulelerden sayılır.

Eğrikapı’dan Haliç’e doğru inen surlar üzerinde yan yana iki kule yükselir. Bu kulelerden Haliç tarafında bulunanına Anemas Kulesi, Eğrikapı tarafındakine de Angeles Kulesi adları verilir. Kule yapıldığından bir müddet sonra, yüksek rütbeli subayların ve memurların hapsedildikleri bir zindan olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kulenin alt kısmındaki zindanlar böylece cezaevi olmuştur. Kulenin içinde bazı su yollarına rastlanır. Bundan dolayı bir müddet de sarnıç olarak kullanılmış olduğu sanılıyor. Kuledeki mahzenlerin boyu 9,5, eni 3,75 metredir ve yuvarlak köşelidir.

Kuleye Anamas (Anemas) adının verilmesi şu tarihi olaya bağlanır: İmparator Aleksios Komnenos zamanında Girit kralının oğlu Mikhael Anamas isyan etmişti. Sonradan yakalanan Mikhael Anamas bu kulede hapsedilmiştir. Zindana Anemas denmesi bu tarihten sonradır.


Leave A Reply