Anestezi Bölümü Mezunu (Anestezi Teknikeri) Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

0

Anestezi Teknikeri nedir ve nasıl olunur? Anestezi Bölümü Mezunu (Anestezi Teknikeri) ne iş yapar, çalışma ortamları ve iş olanakları nelerdir? Nerelerde çalışabilirler?

Anestezi Teknikeri

Advertisement

Anestezi Bölümü Mezunu (Anestezi Teknikeri) Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Bir Anestezi Teknikerinin birincil rolü, anestezi uzmanına yardımcı olmaktır. Anestezi bakım planlarının tasarlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olurlar ve cerrahi prosedürleri öncesinde ve sırasında doğru bakımı sağlamak için hastalarla birebir çalışırlar.

Ne İş Yapar?

• Hastanın sağlık durumunu ve vücudunun yapısını göz önünde bulundurarak gerekli anestezi (narkoz, uyutucu madde) miktarını hekimin gözetiminde belirler ve hastayı uyutur,

• Hastanın hazır olduğunu, ameliyatı yapacak hekime bildirir,

• Ameliyat boyunca hastanın durumunu gözler; yaşamı tehlikeye girdiğinde hekimle birlikte müdahale eder,

Advertisement

• Uyandırma sırasında hastanın genel sağlık durumunu kontrol eder

• Anestezi sonrası dönemde hastaların ilerlemelerini izler ve belgeler.

• Anestezi öncesi, sırasında ve sonrası hasta izleme cihazları ve anestezi dağıtım sistemlerini hazırlar ve bakımını yapar.

• Monitörler ve ekipman için temel sorun giderme işlemlerini gerçekleştirir ve arızalı ekipman ve ekipman arızalarını rapor eder

• Oluşturulan departman politikaları, prosedürleri, kalite iyileştirme, güvenlik, çevre ve enfeksiyon kontrolünü sürdürür

• Rutin anestezi cihaz ve malzemelerini temizler, sterilize eder, dezenfekte eder, sipariş verir / stoklar ve bakımını yapar.

Advertisement

• İhtiyaç ve programlara göre anestezi ilaçlarını, sarf malzemelerini ve ekipmanlarını korur.

• Anestezi çalışma odası, malzeme ve ekipmanı temizler, organize eder ve bakımını yapar.

• Anestezi departmanı personeli ile etkili çalışma ilişkilerini teşvik eder.

Eğitimi:

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının “Anestezi” bölümünde verilmektedir.Anestezi teknikerliğinin eğitim süresi 2 yıldır. Bu eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir. Son üniversite sınavı YÖK Atlas verilerine göre;

Anestezi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

İyi iletişim becerileri: Anestezi teknikerinin, çeşitli koşulları ve kısıtlamaları olan hastalarla konuşabilmesi gerekir. Ayrıca tıbbi hatalardan kaçınmak ve fikir farklılıklarının üstesinden gelmek için diğer sağlık personeli ile iyi iletişim kurabilmeleri gerekir.

Mükemmel yazılı iletişim: Anestezi teknikeri, hasta bakımının idari bölümlerinin çoğundan sorumludur. Bu evrakı tüm tıbbi ve yasal yönergelere uyacak şekilde tamamlayabilmeleri gerekir.

El becerisi: Anestezi uzmanının gözetimi altında, Anestezi teknikerinin ameliyattan önce ve sonra çeşitli tıbbi prosedürlere yardım etmesi gerekir. Ayrıca, ameliyat sırasında anestezi ekipmanı bulundurmaları ve çalıştırmaları gerekir.

Eleştirel düşünme: Anestezi teknikerlerinin tıbbi acil durumlar için yardım edebilmeleri ve bu nedenle problemi yüksek derecede çözebilmeleri gerekir. Bu aynı zamanda anestezi cerrahi planlarını tasarlamak için ekipleriyle çalışmalarına yardımcı olabilir.

Empati:Anestezi teknikerinin, kendi sorunları veya yaşam tercihleri ​​ne olursa olsun, çeşitli sorunları ve kısıtlamaları olan hastalarla çalışması ve empati ve bakım göstermesi gerekir.

Baskı altında çalışabilme becerisi: Anestezi teknikerleri genellikle hayatı tehdit eden hastalıkları veya yaralanmaları olan insanlarla çalışır. Bu, iş performanslarını olumsuz yönde etkilemeden başa çıkmaları gereken büyük bir stres yaratabilir.

Takım çalışması: Anestezi teknikeri, ameliyattan önce, ameliyat sırasında ve sonrasında tam hasta bakımı sağlamak için bir takımda çalışırlar. Optimum bakım ve tedavi sağlamak için çeşitli tıp profesyonelleriyle işbirliği yapabilmelidirler.

Advertisement

Tıbbi bilgi: Anestezi teknikeri, kendi alanları ve bir dizi koşul, hastalıklar ve bozukluklar hakkında geniş bir bilgi birikimine sahip olmalıdır, böylece problemleri önceden tahmin edebilir ve tedavileri planlayabilirler.


Leave A Reply