Anggun, Echo (You and I) Çevirisi (Eurovision 2012 Fransa Şarkısı)

0
Advertisement

Eurovision 2012 Fransa’nın şarkısı Anggun Echo (You and I) çevirisi, Türkçe Sözleri. Eurovision 2012 Şarkıları çevirileri.

Anggun – Echo (You and I) Çevirisi (Eurovision 2012 Fransa Şarkısı)

 • You and I, you and I
  Sen ve ben, sen ve ben
  I hear the echo of our steps to the beat
  Ayak seslerimizin temposunun ekosunu duyuyorum
  Always march in a new direction
  Her zaman yeni yöne yürüyen
  We’re moving ahead, but what are we chasing?
  Biz ileriye gidiyoruz, ama neyi kovalıyoruz?
 • I hear the echo of our hopes and aspirations
  Umutlarımızın ve özlemlerimizin ekosunu duyuyorum
  Beyond the day, until the night
  Gün boyunca, geceye kadar
  We’re carrying each other away but what are we chasing?
  Birbirimizi uzaklara taşıyoruz, ama neyi kovalıyoruz?
 • Losing each other and hoping
  Birbirimizi kaybediyoruz ve umut ediyoruz
  In a way, we’re going astray
  Bir şekilde, yoldan uzaklaşacağız
  Someday beyond this
  Bir gün bunun ötesinde
  We’ll find each other back
  Birbirimizi tekrar bulacağız
  In my dreams, in my dreams
  Rüyalarımda, rüyalarımda
  In my heart, in my mind
  Kalbimde, aklımda
  I see you and I, there is you and I
  Seni görüyorum, sen ve ben varız
 • I hear the echo of our swinging steps
  Sallanan adımların ekosunu duyuyorum
  All over the place, always to the same dance
  Her yerde, her zaman aynı dansı yapan
  We’re moving ahead, but what are we chasing?
  İlerliyoruz ama neyi kovalıyoruz?
 • Losing each other and hoping
  Birbirimizi kaybediyoruz ve umut ediyoruz
  In a way, we’re going astray
  Bir şekilde, yoldan uzaklaşacağız
  Someday beyond this
  Bir gün bunun ötesinde
  We’ll find each other back
  Birbirimizi tekrar bulacağız
  In my dreams, in my dreams
  Rüyalarımda, rüyalarımda
  In my heart, in my mind
  Kalbimde, aklımda
  I see you and I, there is you and I
  Seni görüyorum, sen ve ben varız
 • I hear the echo of your voice going away from me
  Benden uzaklaşan sesinin ekosunu duyuyorum
  The echo of a love will return one day
  Aşkın ekosu bir gün geri dönecek
  It carries me away and I start chasing you
  Beni uzaklara taşıyor ve ben seni kovalamaya başlıyorum
  Losing each other and hoping
  Birbirimizi kaybediyoruz ve umut ediyoruz
 • In a way, we’re going astray
  Bir şekilde, yoldan uzaklaşacağız
  Someday beyond this
  Bir gün bunun ötesinde
  We’ll find each other back
  Birbirimizi tekrar bulacağız
  In my dreams, in my dreams
  Rüyalarımda, rüyalarımda
  In my heart, in my mind
  Kalbimde, aklımda
  I see you and I, there is you and I
  Seni görüyorum, sen ve ben varız


Leave A Reply