Angllar Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İngiltere Adalarını M.Ö. 5 yüzyılda istila etmiş bir Germen kavmi olan Angllar ile ilgili bilgiler

Angllar, İS 5. yüzyılda İngiltere Adaları’nı istila eden Germen boylarından biridir. Tacitus, İS 1. yüzyıl Germania’sında, sonradan özellikle İskandinavya’da büyük önem kazanmış bir tanrı olan Hertha (Nethus) tapınanları arasında onların da bulunduğundan söz eder.

Bede’ye bakılırsa, bu Germen kavminin olası anayurdu Elbe Irmağı’ nın doğu yakasıydı; orada Saale ile Ohre akarsuları arasında yaşarlardı; buradan Schleswig-Holstein’da Jutlar ile Saksonların yurtları arasında kalan ve sonradan onların adıyla anılan Angl Bölgesi’ne göçtüler. 5. yüzyılda komşuları Saksonlarla Jutlara katılarak İngiltere Adaları’nın istilasını gerçekleştirdiler. Yine Bede onların Avrupa Kıtasındaki yurtlarını bırakarak topluca İngiltere Adaları’na göçtüklerini vurgular. Ancak, Thuringia’daki Engelin ve Englide gibi yer adları bu Germen boyundan geride kalan küçük bir azınlığın ayrı bir yöne göçtüğünü kanıtlar.

Ayrıca, istilaya katılan öteki iki boya oranla sayıca daha az olan Angların İngiltere’ye (England) nasıl olup da adlarını verdiklerini kuşkuyla karşılayanlar bulunursa da, Otherer’s Voyages’da (Otherer’in Gezileri) Kral Alfred’in ve daha sonra da Aethelwerd’ın (yak. İS 990) belirttiklerine göre; Saksonlarla kaynaşıp Anglosakson diye anılmaya başladıktan sonra bile bu boyun kalabalık bir bölümü Büyük Britanya Adası’nın güney kesimi olan İngiltere’yi kendilerine yurt seçti ve istilalara pek katılmadılar.

Advertisement

Leave A Reply