Anglosaksonlar Kimdir?

0

Anglosakson kimlere denir? Anglosaksonları oluşturan kabileler, yaşam tarzları, birleşmeleri, Anglosaksonların kısa tarihçesi.

V. ve VI. yüzyıllarda İngiltere’ye yerleşen Germen asıllı Angl, Saks ve Jut kabilelerina genel olarak «Angiosaksonlar» denir.

Advertisement

İlk olarak gelenler Jutlar’dır. Jut kabilesi, Danimarka’nın Jutland yarımadasından gelerek Britonların İskoçları püskürtmesine yardım ettiler. Sonra onlara dönerek Kent, Wight Adası ve Hampshire kıyılarını ele geçirdiler. Jutlar’ın bu başarısı Kuzey-Batı Almanya’daki komşularını da İngiltere’ye çekti. VI. yüzyıl bitmeden Saksonlar güney İngiltere’yi ele geçirdiler. Angllar İse Orta ve Kuzey İngiltere ile İskoçya’nın güneyini aldılar.

İşte bu üç kabile bugünkü İngiliz milletinin çekirdeğini meydana getirdi. Anglosaksonlar İngiltere’ye yerleşir yerleşmez Northumbria, Mercia, East Anglia, Essex, Sussex Wessex ve Kent kırallıklarını kurtlular.

Bu kırallıkları ilk birleştirme teşebbüsünü 830 yılında Wessex Kralı Egbert yaptı. Kıral Egbert öteki kırallıkları zorla kendine bağladı. Büyük Alfred ise 878’de Danimarka’dan gelen İstilacıları durdurdu, İngiltere’ yi tam anlamıyla birleştirmek için büyük gayretler sarfetti. Ancak Büyük Alfred’den sonra gelen krallar «Bütün Britanyanın Kralı» unvanını kullanmaya başladılar.

Anglosakson dediğimiz Germen kavimleri Britanya’ya ilk yerleştikleri zaman puta tapıyorlardı. Ancak, Keltler’in tesiriyle VI. yüzyılın sonlarına doğru, Hıristiyanlığı kabul ettiler. Memleket 1066 yılında Normandiya’ dan gelen Prens William the Conqueror (Fatih William) tarafından fethedildiyse de, bunlar sayıca az olduklarından, Anglosaksonlar’a karışıp kaynaştılar.

Advertisement

Anglosaksonlar, İngiltere’de Germen boylarının yerleşmesinden (428-455) 1154 yılına kadar Anglosakson dili denilen bir dil kullanırlardı. Bu dil Germen dillerinin Batı kolunun aşağı bölümünden bir dildi. Çeşitli diyelekleri vardı.

İngiltere Adaları’nın Normanlar tarafından istilasından önce buralarda yürürlükte olan Germen kavimlerinin kurdukları hukuka Anglosakson Hukuku denir. V- VIII. yüzyıllar içinde kralların koyduğu kanunlar ve bunların uygulanması sonucunda kurulmuştur, İngilizce olarak kaleme alınmıştır. Cezalar içinde ölüm cezası bulunmakla beraber para cezaları da geniş yer kaplardı.


Leave A Reply