Anhalt Kontluğu Tarihi

0

Eski bir Alman devleti olan Anhalt tarihi ile ilgili genel bilgiler. Anhalt düklüğü ya da kontluğu ile ilgili genel bilgiler.

Anhalt Kontluğu Tarihi

Anhalt, eski bir Alman devleti. 1863-1918 arasında düklük, Saksonya-Anhalt içine alındığı 1945’e değin eyalet (Land) statüsüne sahip olmuştur. 1949’da Alman Demokratik Cumhuriyeti’nin bir eyaleti olan Saksonya-Anhalt, 1952’de illere (Bezirke.) ayrılınca, eski Anhalt toprakları Magdeburg ve Halle illeri arasında bölüştürüldü.

Advertisement

Anhalt Düklüğü’nün toprakları (birincisi doğuda Zerbst, Dessau, Köthen [Cöthen] ve Bernberg’i içine alan, ikincisi batıda Ballenstedt çevresini kaplayan) iki büyük bölüm ile tümüyle Prusya’nın Saksonya eyaleti sınırları içinde kalan beş küçük bölümden oluşuyordu. Anhalt Düklüğü’nün kurulu olduğu Elbe Irmağının yukarı kesimindeki düzlük alan, 11. yüzyılda Saksonya Düklüğü’nün bir parçasıydı. Bu topraklar 12. yüzyılda Bran-denburg markgrafı I. Albrecht’in (Ayı) mülkiyetine geçtikten sonra birleştirildi ve Albrecht’in torunu Heinrich tarafından 1212’de ayrı bir kontluğa dönüştürüldü. 1218’de prens (Fürst) unvanı alan Heinrich 1252’de öldüğü zaman, üç oğlu Anhalt topraklarını aralarında paylaştılar.

Bunun sonucunda Aschersleben, Bernberg ve Zerbst olmak üzere ailenin üç kolu ortaya çıktı. Aschersleben kolu 1315’te ortadan kalktı. Ötekiler 16. yüzyıla değin Anhalt-Köthen ve Anhalt-Dessau adıyla varlıklarını sürdürdülerse de 1603’ten sonra toprakları dört parçaya bölündü: Dessau, Bernberg, Zerbst ve Köthen. Zerbst, 1793’te öteki üçü tarafından bölüşüldü. 1806’da Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla, ayakta kalan üç prens, dük unvanını aldı. Anhalt’ın tümü, 1863’te Anhalt-Des-sau’lu IV. Leopold tarafından birleştirildi.

Anhalt, Reform sırasında Protestanlığı benimsedi ve 17. yüzyıl başlarında Prusya’ nın etkisine girdi. Anhalt-Dessau’lu I. Leo-pold’un 18. yüzyıl başlarında Prusya ordusunda gerçekleştirdiği yeni düzenlemenin, II. Friedrich’in (Büyük) daha sonraki zaferlerinde önemli bir payı oldu. Anhalt dükleri, 1807’de Napoleon’un kurduğu Ren Kon-federasyonu’na katıldılar ve 1813’e değin onu desteklediler. Daha sonra 1815’te Alman Konfederasyonu’na ve 1828’de kuruluşuna Prusya’nın öncülük ettiği Alman Gümrük Birliği’ne (Zollverein) katıldılar. Anhalt, 1871’de yeni kurulmuş olan Alman İmparatorluğu’nun bir eyaleti oldu. 1919’da kabul edilen cumhuriyetçi Weimar Anayasası uyarınca Anhalt’ta düklük yönetimi sona erdi. Anhalt 1945’e değin Almanya’ nın, 1949-52 arasında da Alman Demokratik Cumhuriyeti’nin bir eyaleti olarak kaldı. İki Almanya’nın 3 Ekim 1990’da birleşmesinin ardından Saksonya-Anhalt eyaleti yeniden oluşturuldu.

Advertisement


Leave A Reply