Anız nedir?

0

Anız nedir? Anız ne demektir ve sözlük anlamı nedir? Anız yakmak doğru mudur? Anız ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca yer aldığı sayfamız.

Anız nedir?

Anız, Anadolu’da, biçilen ekinin tarlada kalan sap bölümüne verilen isimdir. Aslı “angız” ya da “anğız” olan sözcük Divanü Lugati’t-Türk’te benzer biçimde açıklanmıştır. Tarla açmak, sulamak, sürmek gibi anlamlara gelen “angdız”, “atız”, “etiz”, “ağız” sözcükleriyle anız sözcüğü arasında yakınlık vardır.
Anız Ne Demek
Orak kullanıldığında biçme işi genellikle kökten değil, biraz yukarıdan yapılır. Bu, orağı taşa vurup körletmemek, ekini kökleyip topraklı çıkmasını önlemek amacını taşır. Yabani otlarla mücadele sonuç vermemiş ve ekin otlu kalmışsa, daha da üstten biçilebilir.

Advertisement

Saplar bazı yerlerde saman olarak kullanılmadığı için, ekinin neredeyse yalnızca başak bölümü biçilir. Tarlada kalan anız bazı yerlerde yakılmaktadır. Oysa anız kendiliğinden ya da toprağın sürülerek alt üst edilmesiyle toprağa karışırsa gübre işlevi görür. Anızı yakmak topraktaki organik maddelere, dolayısıyla yeni ekimde ürüne zarar verir. Anız bozulmadan ekim yapmak da doğru değildir.


Leave A Reply