Ankara Palas Binasının Mimari ve Tarihi Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Ankara Palas hakkında bilgi. Ankara’da cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yapılmış olan Ankara Palas ile ilgili genel bilgiler.

Ankara Palas, Ankara’da, otel olarak inşa edilen, I. Ulusal Mimarlık dönemine ait yapı. Ulus Meydanı ile Ankara Gan’nı birleştiren Cumhuriyet Caddesi üstündedir. Karşısında eski Büyük Millet Meclisi binası bulunur. Yapının tasarımına 1924’te mimar Vedat Tek tarafından başlandı. Ama temellerin atılmasından sonra Vedat Bey işi bıraktı. Bundan sonra otel Mimar Kemaleddin Bey‘in yeni tasarımıyla tamamlandı. Kemaleddin Bey 13 Temmuz 1927’de, yapımı süren otelin şantiyesinde öldü. 1927 sonbaharında işletmeye açılan Ankara Palas, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ankara’nın önemli siyasal ve sosyal toplantılarında ve devlet konuklarının ağırlanmasında kullanıldı.

Ankara Palas Hakkında Bilgi
Kent merkezinin Kızılay ve Bakanlıklar yönüne kaymasıyla siyasal yaşamdaki önemini yitirdi ve giderlerini karşılayamaz duruma gelerek kapandı. 1972’de onarılarak bir kez daha açıldı. Vakıflar tarafından 1975’te yeniden kapatıldı; 1977’ye değin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kullanımına verildi. 1980 sonrasında ise Devlet Konukevi ‘ne dönüştürüldü.

Bodrumuyla birlikte üç katlı olan yapının iskeleti betonarmedir. Dikdörtgen biçimli planı giriş aksına göre simetriktir. Cepheler de plana uygun olarak simetrik düzenlenmiştir. Cadde cephesinde ana girişle köşelerdeki bölümlere, dışa doğru taşırılıp saçak düzeyinden yukarı yükseltilerek birer kule görünümü verilmiştir. Bir taçkapı gibi biçimlendirilmiş yüksek ana girişin tepesinde ahşap bir kubbe vardır; bunun dışında yapı tümüyle ahşap bir kırma çatıyla örtülüdür. Zemin katın bütün pencereleri sivri kemerli, üst kat pencereleri ise dikdörtgen biçimlidir. Ayrıca üst kat odalarının önünde birer küçük balkon vardır. Zemin katta, ortadaki büyük balo salonundan başka, önü teraslı bir çay ve oyun salonu, bir de yemek salonu yer alır. Yemek salonu 1940’ta yapılan bir ekle büyütülmüştür. Otelin 60 odasından 16’sı da bu kattadır.

Üst katta, odalardan başka girişin üstünde özel bir daire yapılmıştır. Bodrum katta da ısıtma merkezi ile servisler yer alır. Ankara Palas’ın cephelerindeki bezemeler klasik Osmanlı ve Selçuklu mimarlığından izler taşır. Ana girişteki büyük kemerin köşeleri ile kemerin üstündeki silmeyle çevrili tepelik rumi motiflerle bezelidir. Pencerelerin hepsinde bulunan silmeler, kemerlerin üzengileri hizasında birbirine bağlanarak yapıyı dolanır. Köşe kulelerindeki saçak altlarında da küçük kemer motiflerinden oluşan silmeler vardır. Balkon korkuluklarında ise geometrik motifler kullanılmıştır. Alt yüzü bezeli saçak da oldukça geniş tutulmuştur.

Advertisement

Leave A Reply