Anksiyete Hastalığı Nedir? Belirtileri Nelerdir?

0

Anksiyete nasıl bir bozukluktur? Anksiyete hastalığının belirtileri nelerdir, nedenleri ve tedavisi hakkında bilgi.

anksiyeteAnksiyete; kaygı, korku ve kuruntu biçiminde ortaya çıkan derin iç sıkıntısı, kalp sıkıntısıdır.

Hafif bir huzursuzluktan yoğun korku duyumuna kadar çeşitli biçimlerde yaşanır. Anksiyete içindeki kişi genellikle hiçbir dış etken olmasızın kendini korku ve baskı altında duyar ve tehlikeyi beklemenin sıkıntılarını yaşar. Bu durumun sürekliliği ruhsal ve çeşitli düzeylerde fizyoloji bozukluklarına (örneğin vücudun biyokimyasal dengesinin bozulmasına) yol açar. Bu ruhsal durumun nedenleri ve tanımı konusunda kesin bir görüş birliğine varılmamıştır. Anksiyetenin temel belirtileri bu durumdaki kişinin herhangi bir nedene bağlayamadığı korku ya da paniğe kapılma eğilimi, uykusuzluk, sinirlilik, bir konuda dikkatin yoğunlaşamaması, göz bebeklerinde genişleme, kalp atışlarında hızlanma, ellerde titreme, ağzın kuruması sık sık tuvalete gitme, kas geriliminin artması ve yoğun baş ağrısıdır. Bu belirtilerden yola çıkılarak anksiyeteye bazı fiziksel bozuklukların (örneğin kalkanbezi bozukluklarının) neden olduğu söylenmektedir. Ayrıca anksiyete durumunda ölçülebilir derecede sinir sistemi salgısının varlığı saptanmıştır. Yine de yaygın görüş anksiyetenin ruhsal bir oluşum olduğudur. Deneysel psikologlara göre anksiyete, geçmişte yaşanan bir olaydan kaynaklanır ve bir olaya duyulan tepkidir. Birey geçmişte yaşadığı hoş olmayan bir olayın benzeriyle karşılaşınca anksiyete belirtileriyle tepki verir. Önceden öğrenilmiş bir duygusal durum olarak anksiyete, belirli bir olayın o anda yarattığı korkudan değişiktir. Freud ve psikoanaliz görüşünü savunanlarca, anksiyete bilinçaltındaki çelişkilerden doğal ve bastırılmış isteklerden kaynaklandığı için kişi duyduğu huzursuzluk ya da korkunun nedenlerini bulamaz. Son yorumlar anksiyetenin tepkisel olduğu yolundadır. Anksiyetenin yaşanması, kişiyi bazı uyarıcıların etkilemesine bağlıdır. Bu yüzden çevredeki uyarıcı etkenlerin çözümlenmesi anksiyetenin nereden kaynaklandığını açıklar.


Leave A Reply