Anlam Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Anlam ne anlama gelir? Anlam kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, meal, fehva, deme, mazmun, medlul, valör
2. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey
1. bir cümleden veya metinden yeni ve değişik bir anlam yakalamak
2. yersiz ve gereksiz bir yargıya varmak, yanlış değerlendirmek; bir söze, söyleyenin aklından geçmeyen bir anlam vermek
bir anlam bildirmek
kendince bir yargıya varmak, yorumlamak
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
Geniş kavramları olan bir kelimenin, bu kavramlar içinden tek bir anlam bildirmesi durumu, genel bir anlamdan özel bir anlama geçiş
Yeni bir anlam vermek üzere kelimelerin gerçek anlamlarından kayarak kalıplaşmaları
“Dil dökmek, ağız yoklamak.”
Bir anlatımın, iki türlü anlam verecek biçimde kurulmuş olması
“Çalışkan ol baban gibi tembel olma” sözünde “baba”nın “çalışkan”a mı yoksa “tembel”e mi örnek gösterildiği belirsiz kaldığı için cümlede ikiz anlam vardır.”
Anlam kötüleşmesi
Anlamın daralması, genişlemesi, kayması veya bayağılaşması
“Göl adı olan “Terkos”un, “musluk suyu” anlamında kullanılması anlam değişmesine bir örnektir.”
Anlamı iyi ve olumlu olan bir kelimenin zamanla kötü veya kötüye doğru giden bir anlam kazanması, anlam bayağılaşması
Başka bir deyişle, diğer bir söyleyişle
Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik
Dar bir anlamda kullanılan bazı kelimelerdeki anlamın ilgili kavramlara yayılması
“Baş kelimesinin “kafa” anlamından anlam genişlemesiyle her meslek ve kuruluştaki “üst aşama” anlamını bildirmesi gibi.”
Bir sözün kullanılan veya amaçlanan bağlama göre anlam kazanması
Anlam bilimi ile ilgili, semantik
Kötü ve olumsuz anlamı olan bir kelimenin zamanla iyi anlam kazanması
Sözler arasında anlam birliği olması durumu
“Çoğu zaman eş anlamda kullandığımız bu sözcüklerin arasındaki fark düşündürücüydü.” – T. Uyar


Leave A Reply