Anlamak, Anlatmak İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları

0

İçinde anlamak, anlatmak geçen deyimler nelerdir? Bu deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Anlamak ve anlatmak konulu deyimler ve anlamları.

Anlamak - Anlatmak İle İlgili Deyimler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Anlamak – Anlatmak İle İlgili Deyimler

 • ***külahıma anlat!
  söylediklerine inanamıyorum, beni kandıramazsın anlamında kullanılan bir söz: Anlat sen benim külahıma! Ah, ben hükûmette olsam size gık dedirtmem! -Ö. Seyfettin.
 • ***laf anlamaz
  1) söz dinlemeyip kendi bildiğinde inat eden; 2) kaba, aptal (kimse).
 • ***laf anlatmak
  sözünü dinletmek, karşıdakini ikna edinceye kadar konuşmak: Aralarından bir tanesi ille de laf anlatacağım diye çene patlatıp duruyormuş. -Ç. Altan.
 • ***lafı kıçından anlamak
  konuşulan konuyu yanlış, ters anlamak.
 • ***laftan anlamak
  söyleneni dinleyip uymak veya uygulamak: Adam değil ki laftan anlasın! -N. Cumalı.
 • ***leb demeden leblebiyi anlamak
  daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak.
 • ***leb demeden leblebiyi anlamak
  daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak.
 • ***masal okumak (anlatmak)
  inandırıcı olmayan, oyalayıcı sözlerle kandırmaya çalışmak.
 • ***meram (meramını) anlatmak
  isteğini, derdini anlatmak: Gözlerini siyasi ihtiraslar bürüyen kimselere meram anlatmak mümkün olmamıştı. -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • ***ne mal olduğunu bilmek (anlamak)
  birinin nasıl bir nitelikte, yetenekte ve yaradılışta olduğunu bilmek, kestirmek: Büyük hanım, bir bakışta onun ne mal olduğunu anlamıştı. -R. N. Güntekin.
 • ***neye uğradığını bilememek (anlamamak, şaşırmak)
  ansızın üzücü, sıkıcı, neşeli, güzel veya hoş bir durumla karşılaşmak: Martı gibi, şiirli duygu dolu bir oyunla karşılaşınca neye uğradığını şaşırır. -N. Cumalı.
 • ***söz anlayan beri gelsin
  hiçbiriniz laf anlamıyorsunuz anlamında kullanılan bir söz.
 • ***ters anlamak
  yanlış yorumlamak, doğru anlam vermemek: Hegel’in bu sözünü ters anlamamak gerek. -N. Hikmet.
 • ***kadrini anlamak
  değerinin farkına varmak: Hakikaten, insan sevdiklerinin kadrini yokluklarında anlıyor. -P. Safa.
***karine ile anlamak
sözün gelişinden çıkarmak.
 • ***kazı koz anlamak
  söylenen şeyi çok yanlış anlamak.
 • ***kelimenin tam anlamıyla
  bir durumu anlatmak için kullanılan sözün kapsadığı anlamın tamamıyla: Kelimenin tam anlamıyla bu işin bütün çilesini çekti.
 • ***ezbere anlatmak
  okunan bir şeyi olduğu gibi, bozmadan anlatmak.
 • ***hâlden anlamak (bilmek)
  bir kimsenin içinde bulunduğu güç durumu anlayarak sezip anlayış göstermek: Kız hâlden anlamış olacak ki iki kere daha ikramda bulundu. -R. Erduran.
 • ***Hanya’yı Konya’yı anlamak (bilmek, görmek)
  bir işin gerçek yönünü anlayarak aklı başına gelmek, akıllanmak.
 • ***dünyanın kaç bucak (köşe) olduğunu göstermek (anlamak)
  dünyada ne gibi güçlükler olduğunu bildirmek (anlamak), insanın başına neler gelebileceğini öğretmek veya öğrenmek.
 • ***dünyayı anlamak
  dünyada neler olduğunu öğrenmek, deneyimi artmak.
 • ***elle tutulur gözle görülür (dille anlatılır)
  çok belirgin, çok açık: Sevim’in güzelliği elle tutulur, dille anlatılır makbul bir güzellik değildir. -R. N. Güntekin.
 • ***dilinden anlamak
  1) bir canlının çıkardığı seslerden veya onun davranışlarından ne anlatmak istediğini anlamak; 2) mec. söz konusu olan şeyin özelliğini bilmek: Bunda yenilmiş, içilmiş bir şey yok ya! Sen onun dilini de anlarsın. -M. Ş. Esendal.
 • ***derdini Marko Paşa’ya anlat
  yakınmanı dinleyecek kimse yok anlamında kullanılan bir söz: Herif öylesine müzevir ki anlatılmaz efendim, anlatılmaz. İrtica yapıyor diye tutturdu mu anlat derdini Marko Paşa’ya efendim. -R. N. Güntekin.
 • ***dert anlatmak
  derdini dökmek: Elimden çeker alır, kime dert anlatırım o zaman? -A. Gündüz.
***anlayıp dinlemek
bir olayı iyice anlamak.
 • ***anlayış göstermek
  istenilen veya söylenilen bir şeyi hoşgörüyle karşılamak: Yaşamı her yönden yalnızlığa yaslanmış olan bu kadına tek çocuğun bile anlayış gösterdiğini sanmam. -A. Kutlu.
 • ***arif olan anlar (anlasın)
  herkesin anlayacağı kadar açık söylenmeyen bir sözün gerçek anlamını kavrayanlar için söylenen bir söz.
 • ***bayram haftasını mangal tahtası anlamak
  şaka sözü, konu ile hiçbir ilgisi olmayacak biçimde ters anlamak.
 • ***(bir şeyi) anlata anlata bitirememek
  beğenilen bir şeyden çok söz etmek.
 • ***(bir şeyin) ilminden anlamak
  herhangi bir şeyin uzmanı olmak: Onun ilminden anlayan şoför seni istediği yere götürür. -Y. K. Karaosmanoğlu.
***anlamına gelmek
bir anlam bildirmek.
 • ***anlarsın ya!
  açıklanmaması gereken bir olayı dolaylı yoldan anlatmak için kullanılan bir söz.
 • ***anlaşıldı Vehbi’nin kerrakesi
  işin içyüzü, gerçeği öğrenildi anlamında kullanılan bir söz.
 • ***anlaşmaya varmak
  bir konuda birisiyle anlaşmak.
 • ***anlaşmazlığa düşmek
  anlaşamamak, uyuşamamak: Anlaşmazlığa düşmezdik. İyi çocuklardı. -A. Kutlu.
 • ***anlaşmazlık çıkmak
  bir konuda uyuşmazlık söz konusu olmak: Miras dağılımında üvey annesiyle aralarında anlaşmazlık çıkmış. -C. Külebi.
 • ***anladımsa arap olayım
  tkz. hiçbir şey anlamadım anlamında kullanılan bir söz.
 • ***anlam çıkarmak
  1) bir cümleden veya metinden yeni ve değişik bir anlam yakalamak; 2) mec. yersiz ve gereksiz bir yargıya varmak, yanlış değerlendirmek; bir söze, söyleyenin aklından geçmeyen bir anlam vermek.
 • ***anlam vermek
  kendince bir yargıya varmak, yorumlamak.
 • ***anlamazlıktan gelmek (anlamazlığa vurmak)
  bir şeyi anladığı hâlde anlamamış gibi davranmak: Anlamazlığa vuruyorum, teşekkür ederek ayrılıyorum daireden. -A. Ümit.

Leave A Reply