Annam Nerededir? Annam Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Vietnam’da yer alan Annam isimli bölge ve bu bölgenin tarihi ile ilgili genel bilgiler.

annamAnnam, Vietnam’ın bağımsızlığını kazanmasından önce, Fransızlar tarafından ülkenin orta bölümüne verilen ad; Çinhindi Yarımadası’nın doğu kıyısında tarihsel krallık.

Günümüzde Vietnam’ın Ma Irmağı (kuzeyde) ile Ho Şi Minh Kenti’nin güneydoğusunda Ba Kiem Burnu arasında uzanan (1.368 km) 147.563 km2’lik alanı içerir. Genelde dağlık olan bölge; batıda, Annam Dağları (kuzey-güney doğrultu lu, en yüksek noktası 2.410 m, ortalama yükselti 1.500 m) ile Laos’tan ayrılır. Güneye doğru Kamboçya sınırına kadar uzanan yaylalarla sürer. Ülke nüfusunun büyük bölümü, Annam Sıradağlarına koşut uzanan dar kıyı ovasında toplanmış olup ekonomik etkinliklerde (başta, yılda iki kez ürün alınan pirinç, çay, şekerkamışı, yerfıstığı; güneyde balıkçılık) bu bölgede yoğunlaşmıştır. Bunda, iklim (yıllık ortalama sıcaklık 24°C, yağış tutarı 1.700 mm) ve yerleşimin elverişliliği gibi öğelerin rolü büyüktür. Nue, Da Nang, An Nhon, Nha Trang, Annam kıyılarının önemli kentleri ve limanlarıdır.

Tarih.Düşmandan arındırılmış güney” anlamına gelen Annam adı İS 264’te bölgeyi ele geçiren Çinli bir generalin adından kaynaklanır. Söz konusu edilen “Güney”, o tarihlerde Çin egemenliği altında bulunan ve Çin’in güney sınırları dışında kalan Vietnamlıların oturdukları toprakları içermekteydi. Zamanla Çinliler, bölgeye Annam adını verdiler. Ancak, İS 939’da Çin boyunduruğundan kurtulan Vietnamlılar, Annam adını “Vitlerin Büyük Ülkesi” anlamına gelen Dai Viet olarak değiştirdiler. Batılılar tarafından, 17.-18. yüzyıllarda Kuzey (Ton-kin) ve güney (Konşinşin) olmak üzere iki ayrı ülke olarak görülen Vietnam, Annam adınm iki kez Batı dillerine 19. yüzyılda girmesi sonucu bir bütün olarak benimsendi. Fransızların 1858’de, Koşinşin’i; 1884’te de Tonkin ve An-namin’i ele geçirmeleriyle Annam bağımsızlığını yitirdi. Bu tarihten sonra Annam terimi ikili bir anlam kazandı; geniş anlamda Vietnam ile eş anlama gelirken, daha dar bir açıdan Vietnam’ ın orta bölümünü içeren bir ad oldu. Fransızlar, ülkeyi kendi çıkarları açısından üçe bölmeyi uygun gördükleri için bu ad değişimi ortaya çıktı.

Advertisement

Leave A Reply