Antalya Kale (Demre) İlçesi Hakkında Bilgi

0

Antalya Kale ilçesi nerededir? Kale ilçesi özellikleri, tarihçesi, tarihi eserleri, gezilecek yerleri hakkında bilgi.

demreKale; Antalya iline bağlı ilçe ve merkezidir. 9 köyü vardır. İlin batısında; batıdan Kaş, doğudan Finike, kuzeyden Elmalı ilçeleri, güneyden Akdeniz ile çevrilidir.

Advertisement

Kıyıda dar kıyı ovası düzlükleriyle başlayan ilçe toprakları, kuzeye doğru 2.000 m yükseltiye kadar çıkar. Beydağları’nın güney etekleri, ilçe topraklarında kıyıya ulaşır. Demre Çayı, Kale’den Akdeniz’e dökülür. Akdeniz iklimi egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılıman ve yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 17-18°C, yağış tutarı 800 mm’dir. Yükselti artışına bağlı olarak sıcaklık düşer. Kızılçam ormanları geniş alanlar kaplar. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, nohut, bakla, fasulye, pamuk, portakal, elma, limon), hayvancılık (koyun keçi) ve ormancılığa dayanır. Portakal ve limon bahçeleri geniş alanlara yayılmıştır. Geleneksel el dokumacılığı yapılır. Son yıllarda turizm gelişme içindedir. Demre Çayı’nın denize döküldüğü yerde oluşturduğu ovada, seracılık ileri düzeydedir. Turfanda sebze yetiştirilerek iç ve dış pazarlara gönderilir. Akdeniz kıyısında kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 150 km uzaklıktadır.

Tarihsel Eserler: Tarihteki eski adı Demre (Myra) olan Kale, ilkçağda Likya Bölgesi’nin en büyük kentlerinden biriydi. Eskiden kıyıda bulunan yerleşme, bugün Demre Çayı’nın getirdiği alüvyonlarla içeride kalmıştır. Likya Birliği’ne bağlı olan kent, özellikle İS 2. yüzyılda gelişti. Erken Hristiyanlık döneminde de önemini korudu. Hristiyan dünyasında Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos’un bu kentte piskoposluk yaptığı sanılır. Burada bulunan Aziz Nikolaos Kilisesi Bizans sanat tarihi bakımından önemlidir. İlk kilisenin 6. yüzyılda yapılmış olduğu bilinmektedir. 7. ya da 8. yüzyılda ilk kilisenin de parçalarından yararlanılarak bugünkü kilise yapılmış olmalıdır. 11. yüzyıl sonundaki kilise yeniden onarıldı ve genişletildi.


Leave A Reply