Antalya Tarihi

0

Antalya şehrinin tarihi, tarihçesi, şehrin kurulması, Antalya’da yaşamış olan medeniyetler, tarihi eserler.

Advertisement

Şehrin kurucusu Bergama krallarından II. Attalos’tur (M. Ö. 159-138). O zaman çevrenin en ünlü şehir ve limanı bugünkü Antalya’nın 80 kilometre doğusunda bulunan Side şehriydi. Kral Attalos, bütün uğraşmalarına rağmen Side şehrini alamayınca Antalya şehrini kurdu. Şehir ilk önceleri, kurucusuna bağlanarak «Attaleia» adıyla anıldı. Daha sonra Adalia, Antaliya ve Antalya oldu. Antalya kurulduktan sonra Side şehri yavaş yavaş önemini kaybetti, buna karşılık Antalya değer kazandı.

Kurulduğu günden itibaren oldukça zengin bir tarihi olan Antalya Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılması üzerine Doğu Roma’nın (Bizans’ın) içinde kalmıştır. Daha önce, liman korsan yatağı haline gelmişti. M. Ö. 79 yılında korsanlar Roma tarafından ortadan kaldırılınca liman onarıldı, belli başlı bir ticaret merkezi haline geldi. İkinci Haçlı seferleri sırasında, Fransa Kralı VII. Louis, İsparta yolu ile, Antalya’ya gelmiş, şehri yağma ettikten sonra kıyı yolu ile Filistin’e gitmiştir. 1472 yılında da Papa, Haçlı Donanmasının başında, İzmir’i yakıp yıktıktan sonra Antalya’ya gelmiştir. Haçlı Donanması liman ağzındaki zincirleri top atışıyla parçalamış, karaya asker çıkarmışsa da kaleyi Türk askerlerinin elinden alamamıştır. Ancak, bu arada şehri ateşe vererek çekilip gitmiştir.

Antalya şehri, Selçuklu Türkleri’nin Anadolu’ya hakim olmalarından sonra, birkaç kere Bizanslılarla Selçuklular arasında el değiştirmiştir. Şehrin kesin olarak Selçuklu ülkesine katılışı, Sultan İzzettin Keykavus zamanındadır. O çağda Selçuklu ticaret gemileri Mısır’a mal götürüp getiriyorlardı. Kıbrıs kralının vasisi olan Gautier De Monbeliard, daha önce Selçuklulara yenilerek esir düşmüş, fakat serbest bırakılmıştı. Kıbrıs’a dönerek yeni kuvvetler topladı. Antalya’yı ansızın bastı, Türkleri kılıçtan geçirerek mallarını yağma etti. Bu felaketten kaçıp kurtulanlar Konya’ya gidip durumu Sultan’a anlattılar. Sultan İzzettin Keykavus da büyük bir kuvvetle gelip şehri aldı, şehre ve çevresine Teke Türklerini yerleştirdi. Bu olaydan sonra rıhtım mendirekleri onarıldı, tersane kuruldu, Antalya limanı Selçuklu donanmasının merkezi haline geldi. Selçuk Sultanları kışlarını Alanya ile birlikte Antalya’da geçirirlerdi. Şehir büyüdü, yeni yeni eserlerle güzelleşti.

Antalya’nın Osmanlı ülkesine katılışı Yıldırım Bayezit zamanındadır. Şehir Selçuklu devletinin yıkılışı ile Osmanlılara geçişi arasında kalan süre içinde Hamidoğullarına ve Teke Beylerine bağlı kaldı.

Advertisement

Bugünkü Antalya şehri, hemen hemen eski Antalya’nın bulunduğu noktadadır. Eskiden, şehri üç yanından kuşatan kale surlarından bugün eser bile kalmamıştır.


Leave A Reply