Antik Dünyanın Yedi Harikası Hakkında Bilgiler

0

Dünyanın yedi harikası olarak bilinen antik zamanların yedi yapısı nelerdir? Antik dünyanın ve insanlığın 7 harikası ile ilgili olarak genel bilgiler.

Antik Dünyanın Yedi Harikası Hakkında Bilgiler

  1. Keops Piramidi

Keops Piramidi
Dünya yedi harikasından günümüze kadar ulaşan tek yapıttır.  Mısır’ın başkenti Kahire kentinde bulunmaktadır. Keops Piramidinin yanında Kefren ve Mikorinos piramitleri bulunmaktadır. Piramit, M.Ö. 2800 yıllarına doğru hüküm süren Mısır’ın 4. hükümdarlarından Keops’un mezarıdır. İkinci büyük piramit, Keops’un kardeşi olan ve o öldükten sonra firavun olan Kefren’e aittir. Küçük piramit ise M.Ö. 2500’lü yıllarda hüküm süren Mikerinos’a aittir. Mısır piramitleri yeryüzündeki anıt-kabirlerin en eskileri ve en büyükleridir. Bunların en büyüğü Keopstur.  Keops Piramidi 145,75 metre yükseklikte, 229 metre genişlikte, eğimi 51 derece ve geometrik hata oranı %0,1 den azdır.  Arkeologlara göre piramitin temelini kazmak için 100.000 işçi çalışmış, daha sonra bir bu kadar işçi de piramitin inşasında kullanılan her biri yaklaşık 2 tonluk, 2 milyon 300 bin kadar taşı üst üste dizmek için çalışmıştır. Bu kadar ağır taşların üst üste dizilme sırrı hala çözülememiştir ancak çamurdan yapılmış bir rampa kullanıldığı tahmin edilmektedir. Piramit yapıldığından itibaren 4300 yıl boyunca dünyadaki en yüksek yapı olarak kayıtlara geçmiştir.

Advertisement

     2. Babil’in Asma Bahçeleri

Babil Kulesi
Babil’in asma bahçelerinin yapımına dair iki rivayet söz konusudur.

Bunlardan birinci rivayet göre, MÖ 605’den itibaren 43 yıl hüküm süren Babil Kralı II. Nebukadnezar tarafından yapılmıştır. İkinci bir rivayet ise, MÖ 810 yılından itibaren 5 yıl hüküm süren Asur Kraliçesi Semiramis tarafından yapılmıştır. M.Ö. 450’li yıllarda tarihçi Herodot “Babil, yeryüzünde bilinen bütün diğer şehirlerin ihtişamını aşar.” demiştir. Heredot, şehrin dış duvarlarının 80 kilometre uzunlukta, 25 metre kalınlıkta ve 97 metre yükseklikte olduğunu ve 4 atlı bir arabanın gezinmesine uygun olduğunu belirtmiştir. İç duvarlar, dış duvar kadar kalın değildi. Duvarların içinde som altından yapılmış büyük heykeller bulunan kaleler ve tapınaklar vardı. Şehrin içinde ünlü Babil Kulesi vardı. Bu kule, Tanrı Marduk’a yapılan bir tapınaktı ve cennete ulaşmak için göğe doğru yükseliyordu. Babil metinlerinde bahçelerden bahseden kesin bir şey yoktur ve kesin bir arkeolojik delil de bulunmamıştır.

     3. Artemis Tapınağı

Artemis Tapınağı
Aynı zamanda Diana Tapınağı olarak da bilinir. Tanrıça Artemis’e ithaf edilmiş tapınak İzmir Efes’te M.Ö 550 yıllarında tamamlanmıştır. Tapınağın yapılışı hakkında değişik görüşler vardır. Bu görüşlerden en yaygın olanı M.Ö’ den 550 yılında Lidya kralı Croesus’un emri ile bereket tanrısı Artemis için yapılmış olup yüz yirmi senelik bir projenin eseri oluşudur. Bu görüşe göre tapınak MÖ 550 yıllarında Giritli mimarlar tarafından inşa edilmiştir. İnşaatı Lidya’nın zengin kralı Kroisos finanse ederek yaptırmıştır.

   4. Zeus Heykeli

Olympia Zeus Heykeli

M.Ö 456’da yapımı bitirilen zeus heykeli, adına olimpiyat oyunları düzenlenen “Tanrıların Kralı Zeus” adına yapılmıştır. O dönemlerde yunanlıların en büyük eğlencesi olan bu oyunlar adını bulunduğu Olimpos (Olympia) şehrinden almaktadır. Heykel, M.S.255 yılında Roma imparatoru I. Theodosius’un olimpiyatları durdurmasıyla, yunanlılar tarafından Bizans’a yani İstanbul’a taşınmış ancak M.S.462’de çıkan bir yangın sonucu yok olmuştur.

Advertisement

   5. Rodos Heykeli

Rodos şehrinin limanının girişinde bulunan M.Ö. 282’de rodoslular (dorlar) tarafından, güneş tanrısı Helios adına yapılmıştır. Heykeltıraş Lindoslu Khares’in yaptığı Güneş Tanrısı Helios’u simgeleyen heykel 32 metre yüksekliğinde ve tunçtan yapılmıştır. Yapımı 12 yıl sürmüş ve M.Ö. 282 yılında tamamlanmıştır. Heykel M.Ö. 225 veya 226’daki bir depremde yıkılmıştır.

     6. İskenderiye Feneri

İskenderye Feneri
Mısır’ın İskenderiye şehrinde edilmiştir. Yapımına M.Ö. 3. yüzyılda Kral 1. Ptoleme zamanında başlanmış ve oğlu 2. Ptoleme zamanında bitmiştir. Üç bölümden oluşan fenerin mimarı Knidoslu Sostratus’tur. 135 metre yüksekliğinde olan fener, beyaz mermerden yapılmıştı. Üst kısmı MS 955 yılında bir deprem ve fırtınada kopan fenerin gövde kısmı da 1302’de başka bir depremde yıkıldı. 1500 yılında ise bu yapıya ait kalıntılar tamamen yok oldu.

     7. Bodrum (Halikarnas) Mozolesi

Halikarnas Mozolesi

Halikarnas Mozolesi
Martin Heemskerck tarafından 16. yüzyılda çizilen Mausoleion tasviri
(Kaynak : wikipedia.org)

Dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen bu baş yapıt  Kral Mausollos’un Mezarı, karısı ve kardeşi tarafından Halikarnas da MÖ 350 yılında yaptırılmıştır. Bu mezar 16. yüzyıla kadar korunmuş ancak haçlı seferleri sırasında St. John şövalyeleri Bodrum kalesini yapmak için mozoleyi yıkmışlardır.


Leave A Reply