Antik Pi-Ramesses Kenti Hakkında Bilgi

0

Antik Mısır döneminde başkent olarak kullanılan bir şehir olan Antik Pi-Ramesses kenti ve tarihi ile ilgili bilgiler.

Pi-Ramesses, pi ramesse olarak da bilinir, Kitabı Mukaddes’te raamses. bugün kantir, hatana ya da tel eddebaa. 15., 19. Ve 20. sülaleler dönemlerindeki Eski Mısır başkenti. Kahire’nin 100 km kadar kuzeydoğusunda, Nil Deltasındadır. Eski Krallık döneminde kurulduğu sanılan Per Ramessu’yu İÖ 1674’te Hyksoslar fethederek Avaris adıyla başkent yaptılar. İÖ y. 1567’de Hyksosları yenilgiye uğratan I. Ahmose kenti yağmaladı. Bu tarihten sonra 19. sülale dönemine değin kent önemsiz bir yer olarak kaldı. Bu arada yöreye İbraniler yerleştiler.
Pi-Ramesses
Burada bir saray yaptıran I. Seti (hd İÖ 1318-1304) seramik üretimini de başlattı. Onu izleyen II. Ramses yörenin askeri açıdan elverişliliğini görerek Per Ramessu’ yu başkent yaptı. II. Ramses’in hükümdarlığının ilk yıllarında büyük tapınaklar, evler, ambarlar, doklar ve askeri tesisler inşa edildi (Kitabı Mukaddes’teki “ambar şehirleri” adı buradan gelir, Çıkış 1:11). Kent, her biri bir tanrıya adanan dört bölüme ayrıldı: Amon ve Buto Mısır, Set ve Astarte Asya kökenli tanrılardı. Bu durum II. Ramses’in Suriye ve Mısır dinlerini birleştirme çabasının bir sonucuydu. Kentin merkezinde firavun kültü egemendi. Kent yalnızca firavunun oturduğu yer değil, aynı zamanda yönetsel başkentti. Bürokrasi buraya taşınmıştı. Kentin, ırmak boyunca uzanan verimli hinterlandı halkın hem yiyecek, hem dinlence gereksinimini sağlıyordu. İmparatorluğun Suriye ve Filistin’deki topraklarının denetlenmesinde büyük rol oynayan kent, 20. sülale döneminin (İÖ 1200-1085) ortalarında Asya’daki toprakların yitirilmesi üzerine önemini yitirdi. 20. sülale döneminin sonlarına doğru, 23 km kuzeydeki Tanis (bugün Sanü’l-Hacerü’l-Kıbliye) kenti Per Ramessu’nun yerini aldı. 21. sülale döneminde (İÖ 1085-935) firavunların Tanis’te oturmaya başlaması Per Ramessu’nun iyiden iyiye geri plana düşmesine yol açtı.

Advertisement

Kentteki yapıların taşlarının yağmalanarak yeni yapılarda kullanılmış olması, II. Ramses’in başkentinin yerinin belirlenmesi konusunda büyük bir karışıklık yarattı. 1940’larda Mısırlı arkeologların başlattığı ve 1975’ten sonra Avusturyalıların sürdürdüğü kazılarla yeri saptanan kentin aynı zamanda Hyksoslar dönemi de aydınlığa kavuştu.


Leave A Reply