Antilop Hakkında Bilgi

0

Antilop hayvanı nasıl bir hayvandır. Genellikle Afrika’da yaşayan antilopların özellikleri, yaşam yerleri hakkında genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Arap Afrika Antilobu

Arap Afrika Antilobu

ANTİLOP, Boynuzlugillerin Antiloplar alt familyasına giren memelilerin ortak adı. Boynuzlugiller familyasının koyun, sığır, keçi gibi öteki üyelerinden ince, parlak ve yumuşak tüylü postları ve zarif yapılarıyla ayrılırlar.

Yayılışları Eski Dünya ile sınırlıdır. Orta ve Kuzey Amerika’da yaşayan Amerika antilopu ise bu alt familyadan değildir ve boynuzlarının her yıl yenilenmesiyle gerçek antiloplardan ayrılır. Antilopların yukarı ve geriye doğru kıvrık boynuzları genellikle hem dişide hem de erkekte bulunur. Büyüklükleri ise türlere göre çok değişiktir. Örneğin inek antilopu bir sığır iriliğindeyken, en küçük antilop olan cüce antilopun boyu 30 cm kadardır. Bu hayvan aynı zamanda geviş getiren memelilerin de en küçüğüdür. Antiloplar çok hızlı koşar, genellikle sürüler halinde yaşarlar. Bununla birlikte, örneğin çizgili antilop gibi tek başına yaşayan türler de vardır. Bazı türler evcilleştirilebilir. Antiloplar değerli birer av hayvanıdır. Bu nedenle dünyanın birçok yerinde avlanırlar.

Klipspringer Dağ Antilobu

Klipspringer Dağ Antilobu

Antiloplar, (Lat. Antilopiane). Gevişgetirenler takımın Boynuzlugiller familyasının alt familyası, Türlerin çoğu Afrika’da ormanlarda, otluk steplerde, korularda, dağlarda ve ırmak kıyılarında yaşarlar. Bazı türlerine Asya’da da rastlanır. Çoğu büyük sürüler halinde yaşar. Bazı türlerini soyu tükenmiş, bazılarının da azalmış, buna karşın ormanlarda yaşayanlar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu alt familyaya, kara-antilop, keseli-antilop, boğa-çizgili antilobu, bozkır antilobu, dört boynuzlu antilop, cüce antilop, ceylan, İran ceylanı, Hint ceylanı, inek antilobu, addaks, kaama, kudu, gnu, orongo girer.


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?