Antrasen Nedir?

0
Advertisement

Aromatik bir hidrokarbon olan Antrasen ile ilgili kısa ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Antrasen Kristalleri

Antrasen Kristalleri

ANTRASEN, kömür katranından elde edilen aromatik hidrokarbon.

Safken renksizdir ve menekşe fluoresans gösterir. Saf olmadığında (safsızlık olarak tetrasen ve naftasen bulunduğundan) sarı renklidir ve yeşil fluorenas gösterir. Renksiz monoklinal yapraklardır. Molekül ağırlığı: 178,22, erime noktası: 218°C, kaynama noktası: 342°C, özgülağırlığı: 1,25.

Kuvvetli trikolüminesans ve triboelektrik özellik gösterir. Suda çözünmez, mutlak alkol, metanol, benzen kloroform gibi organik çözücülerde çözünür. Pikrik asit, trinitrobenzen ve trinitrotoluen gibi nitro bileşikleri ile katılma bileşikleri oluşturur. Antrakinon ve alizarin boyar maddelerin elde edilmesinden önemli bir başlangıç maddesidir.


Leave A Reply