Antropometri Nedir? Antropometrinin Tanımı, Açıklaması Hakkında Bilgiler

0

Antropometri nedir? Antropometri ölçümleri nasıl yapılır, özellikleri, tarihçesi, Antropometri hakkında bilgi.

antropometri

Antropometri; insan vücudunun çeşitli bölümlerinin ölçülüp karşılaştırılması yoluyla, ayrı insan tiplerinin özelliklerini saptamaya yönelik çalışmalara verilen addır. Antoropoloji biliminin araştırma yöntemlerinden biri olan antropometri, çeşitli tıp dallarının, özellikle anatominin çalışma alanı içinde yer alır. İnsanın anatomi yapısına ilişkin ortalama uzunluk değerleri ve bu değerler arasındaki oran, Eski Yunan’dan beri üzerinde durulan bir konudur. Bu alandaki ilk bilimsel çalışmaları Belçikalı Adolph Quetelet (1796-1874) yaptı.

antropometri

Antropometri yöntemi, incelenen nesnenin canlı ya da ölü oluşuna göre iki kola ayrılır. Birinci kol canlı insanlar üzerinde uygulanan somatoloji’dir. Somatoloji kendi içinde somatometri (insan üzerinde ölçümler) ve somatoskopi (saç, göz, ten rengi gibi özelliklerin betimlenmesi) olarak ikiye ayrılır. Somatometri içinde de, başın saçla örtülü bölümleriyle birlikte incelenmesine sefalometri, bedenin bölümlerinin incelenmesine nekrometri denir. Antropometri yönteminin ikinci büyük kolu morfoloji ya da meroloji incelemeleridir.

Bu kol da kendi içinde osteometri (baş dışındaki iskelet kemiklerinin ölçülmesi) ve kraniometri (baş iskeletinin ölçülmesi) bölümlerine ayrılır. Antropometriye göre insan vücudunda ölçüm yapılacak temel uzaklıklar iki doğrultuda sıralanır. Dikey doğrultuda antropometri ölçümü başın uzunluğu ve çene ucu-göğüs (meme başı)-göbek-pubis simfisi (kasık)-diz ortası-yer, arasındaki uzaklıkları ölçer. Yatay doğrultuda ise omuz genişliği, kol uzunluğu, ön kol uzunluğu, el ve ayak uzunluğu ölçülür. Antropometri ölçümünde çeşitli kumpaslar, gonyometre, stereograf, çene gonyometresi ve pelvis gibi ölçme aletleri kullanılır.

Parmak İzi

Tarihi

Antropometrinin tarihi, kraniyometri, paleoantropoloji, biyolojik antropoloji, frenoloji, fizyognomi, adli tıp, kriminoloji, filogeografi, insan kökenleri ve kranio-yüz açıklaması gibi çeşitli kavramları ve çeşitli antropometriler arasındaki korelasyonları içerir ve kapsar. Kişisel kimlik, zihinsel tipoloji, kişilik, kranial tonoz ve beyin büyüklüğü ve diğer faktörlere bilimin bakış açısının değişimi ile birlikte antropometride gelişim göstermiştir..

Tarihin çeşitli zamanlarında, antropometri uygulamaları ırkçı ve endişe verici noktaları çok sayıda ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşmiştir. Ancak bu yine de antropometrinin gelişimini durdurmamıştır.

Biyometri Nedir?

Biyometri, insanların özellikleri veya görünümlerine göre tanımlanmasını ifade eder. Biyometri, bilgisayar biliminde bir tanımlama ve erişim kontrolü biçimi olarak kullanılır.  Ayrıca, gözetim altındaki gruplardaki bireyleri tanımlamak için de kullanılır. Biyometrik tanımlayıcılar, bireyleri etiketlemek ve tanımlamak için kullanılan ayırt edici, ölçülebilir özelliklerdir.

Biyometrik tanımlayıcılar genellikle fizyolojik ve davranışsal özellikler olarak kategorize edilir. Örnek uygulamalar arasında dermatoglifikler ve yumuşak biyometri sayılabilir..


Leave A Reply