Anu Gök Tanrısı Hakkında Bilgi

0

Anu kimdir? Anu gök tanrısının özellikleri nelerdir? Anu tanrısı hakkında inanışlar, tarihi hakkında bilgi.

Advertisement

Anu Gök Tanrısı Hakkında Bilgi

Anu (Akad dili), Sümer dilinde an, Mezopotamya gök tanrısı. Bel (Sümer dilinde: Enlil) ve Ea (Enki) ile birlikte bir tanrılar güçlüsü oluşturur. Çoğu gök tanrısı gibi kuramsal düzeyde baştanrı olmasına karşın, Mezopotamya’ya özgü söylencelerde, ilahilerde ve kültlerde önemsiz bir yeri vardı. Hem bütün tanrıların hem de kötü ruhların ve şeytanların babasıydı. Ayrıca kralların ve yıllık takvimin de tanrısıydı. Betimlemelerinde, çoğu zaman, güç simgesi olan boynuzlarla gösterilirdi.

Anu’nun Sümerlerdeki karşılığı olan An kültünün başlangıcı, en eski Sümer dönemine, dolayısıyla en azından İÖ 3000’e değin uzanır. An, önceleri bir boğa gibi düşünülürdü. Ama bu biçim, daha sonra An’dan ayrılarak, kendi başına mitolojik bir varlık oldu ve “Gök Boğası” adını aldı. Gök Boğası’nın sahibi An’dı. An’ın kutsal kenti, güney otlaklarındaki Uruk’tu. An ile büyükbaş hayvanlar arasında kurulan yakınlıklar, bu tanrının başlangıçta çoban toplulukların tanrıları arasında yer aldığını düşündürmektedir.

Akad söylencelerine göre Anu’nun Antum (Sümer dilinde: Antu) adında bir eşi vardı. Ama Antum’un, genellikle, kutsal Aşk Tanrıçası İştar (Sümer dilinde: İnanna) ile karıştırıldığı sanılmaktadır.

Advertisement


Leave A Reply