Apaçiler Kimdir?

0
Advertisement

Apaçi kızılderilileri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı temel bilgilerin verildiği yazımız.

KızılderiliAPAÇİLER, Kuzey Amerika’nın güneybatısında yerleşik “Athapaskan” dili konuşan Kızılderili boylarına verilen isimdir. Kültürel köken yönünden aynı gruba giren Kızılderililer için bu genel terim kullanılır. Ataları bu bölgeye olasılıkla kuzeyden İ.S 1100’lerde girdiler. Tarihte Beyazlarla ilk karşılaşanlar Batılı Apaçilerdi.

Kuzey Amerika’nın Beyazlar tarafından istilası döneminde Beyazların Kuzey Amerika’ya yayıldıkları dönemde Apaçiler de Doğu ve Güneydoğu Arizona, Güneydoğu Colorado, Güneydoğu ve Doğu New Meksiko, Batı Teksas, Kuzey Meksiko’ya yayıldılar. Apaçiler kısa boylu, kalın yapılı, yuvarlak kafalı ve geniş yüzlüdür. Apaçilerin toplumsal örgütlenmesinde boylar kendine özgü ilginç değişimler gösterir. Aile anaerkil biçimiyle toplumsal ve ekonomik açıdan bir birim oluşturur.

Amerika îç Savaşı’ndan sonra, Kızılderililere ayrılan bölgelerin sınırları çizilerek hareketlerini denetim altına almak çabası gösterildi. Ancak direnmeleri üzerine Apaçilerin bir boyu; Florida’da ve Fort Şili’de 27 yıl boyunca savaş tutsağı olarak yaşadı. 1913’te boyun geriye kalan halkına Oklahoma’da kalmaları ya da batıya dönerek New Meksiko’daki Mescaleroların yerleşim bölgelerine göçmeleri arasında bir seçim yapma izni verildi. Yaklaşık 1/3’ü birinciyi, 2/3’ü ikinciyi seçti. Apaçi nüfusu 1960’ta 11 bin kişiden oluşuyordu.

Apaçiler çiftçilik, çömlekçilik ve sepet örücülüğüyle uğraşırlar. Günümüzde kendilerine özgü deri çadır ya da tepesi sıkıca bağlanmış çalılardan oluşan çadırlarda yaşarlar.

Advertisement

Leave A Reply