Apennin Dağları Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Apennin Dağları nerededir? Apennin dağlarının genel özellikleri ve bölümleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Apennin Dağları

Bütün İtalya Yarımadası’nı kuzeyden güneye doğru bir uçtan bir uca kaplayan dağ zinciridir. Apenninler menşe bakımından Alp Dağları’nın batıdaki Deniz Alpleri bölümüne bağlıdır. Alpler’in bu kısmı Marsilya’ya kadar uzanır. Eski yazarlar bu dağ zincirinin Marsilya’dan başladığını kabul ederlerdi.

Apennin Dağları’nın uzunluğu 1.200 km., eni de 40-140 km. kadardır. Kapladığı yer 180.000 km. karedir.

Zamanımızın coğrafyacıları Apennin Dağlarını kuzey, orta ve güney olmak üzere üç bölümde incelemektedir.

1-Kuzey Apenninler: Cenova Körfezi’n deki Savona’dan başlar. Bu kısım Ligurya, Toskana ve Umbriya olmak üzere üçe ayrılır. Bilhassa Ligurya Apenninleri’nde birçok hidroelektrik santralleri vardır. Po nehrinin bazı kolları buradan çıkar. Ligurya Apenninler’in de hem kıyı boyunca döşenmiş demiryolu vardır, hem de kuzeyden gelen demiryolları Apenninleri birkaç yerde keser. Toskana Apenninleri Tiber nehrinin kaynaklarına kadar uzanır. Dağların bu bölümünden çıkan birçok kollar da gene Po nehrine akar. Bu dağların da deniz tarafında kıyı boyunca demiryolu bulunduğu gibi, kuzeyden gelen demiryolları ile de birkaç yerde kesilir. Tiber nehrinin kaynaklarından başlayan Umbriya Apenninleri ise bu dağ zincirinin en enli yerini teşkil eder. Bölgenin en yüksek yeri 1500 m. kadardır. Tiber nehri Umbria Apenninleri’ni güney-batı yönünde keser.

Advertisement

2— Orta Apenninler: Sangro vadisine kadar uzanır. Apennin Dağlarının en yüksek yerleri Orta Apenninler’dedir. Doğu kıyıya yakın bulunan Gran Sasso tepesi bütün Apenninler’in en yüksek yeridir (2921 m.). Orta Apenninler’in bundan başka en yüksek tepeleri de Monte Velino (2.488 m.), Monte Amaro (2.700 m. den fazla) dır. Bu bölgede yüksekliği 2.000 m. yi geçen diğer tepeler Monte Viglio, Monte Terminillo’dür.

Orta Apenninler’den çıkan bazı dereler de Adriya ve Tiren denizlerine dökülür. Bu bölgenin başlıca nehirleri Tiber’i besleyen Nera ve Anio’dur.

3— Güney Apenninler: Napoli’den yarımadanın güney batı ucu olan Kalabria’ya kadar uzanır. Bu dağların Napoli civarında bulunan bölümü volkaniktir. Vezüv Yanardağı da (1.186 m.) buradadır. Hala faal bir yanardağ olan Vezüv’ün bulunduğu bölgeye bazan Aşağı Apenninler denir.

Bu bölgenin doğusu ovalıktır. Batıda ise dağlar sarp yamaçlar halinde denize yaklaşır. Bu bakımdan şehirler daha çok doğu kıyılarda toplanmıştır. Bütün Kalabria bölgesinde Apenninler kıyı boyunca demiryolu ile çevrilmiştir. Buranın başlıca nehirleri Tiren Denizi’ne akan Sele, Crati ve Yunan Denizi’ne akan Bradano, Agri, Basente sularıdır. –

Güney Apenninler’in en önemli tepeleri şunlardır:

Monte Pollino (2271 m.), Aspromonte (1956 m.) Monte Vulture ( 1327.).

Advertisement

Apenninler’de iklim

İtalya’nın çukur yerlerine göre Apenninler’in yağışı daha fazla olduğu gibi iklimi de daha serttir. Yıllık sıcaklık farkları da daha fazladır. Dağların yüksek yerleri hemen hemen bütün yıl karla kaplı kalır. Karlar ancak birkaç hafta için erir.

Apenninler’in Tabiî Zenginlikleri

Apenninler’de geniş ölçüde çam, meşe ve kayın ormanları vardır. Yalnız devamlı tahripler bu ormanları epeyce azaltmıştır. Bu bakımdan dağların birçok kesimleri bugün çoraktır. Vadilerde ve dağların eteklerinde ise Akdeniz çevresi bitki özellikleri görünür.

1500-2000 metreden yüksek yerlerde tahıl ve meyve yetişmez. Apenninler’de en çok tilki ve kurt vardır. Karaca ve geyik gittikçe azalmaktadır. Ayı ve dağ keçisi de pek azdır. Apenninler maden bakımından çok fakirdir. Ancak, son derece meşhur kaplıca suları vardır.


Leave A Reply